Vi har redan sett hur sossarna i Botkyrka har problem med juridiken då man på olika vis trixar med medlemskap för att rösta bort en kommunal ledare från de egna leden. De som fuskar har oklara kontakter med ABF och kriminella klaner inom kommunen.

Vidare har vi i dagarna sett hur två nämndemän som dömt i den sk Snippadomen övertalats att lämna sina uppdrag vid domstolen. Deras fel är att de röstat med majoritetens juristdomare i Hovrätten. Nämndemännen har uppenbart inte agerat rättsligt inkorrekt – de har bara stött höga juristers bedömning, som baseras på att åklagaren inte har gjort sitt jobb korrekt. Hon har inte bevisat vad hon menar med ordet ”snippa”.

Dessa två fall visar att S-partiet har sin egen juridik vid sidan om svensk lag. Partimöten – som hålls inom ideella föreningar – ska följa organisationens stadgar och inte besluta genom trixiga mötesordningar på partiernas kontor. Och framför allt är nämndemän domare – om än lekmän – med ansvar att följa svensk rätt och inte partiets egna syn på juridiken. Att rösta med majoritetens jurister kan inte i det angivna fallet alls anses som regelvidrigt, om än kanske politiskt diskutabelt.

Det skrämmer mig att sossarna reser ett eget samhällsbygge vid sidan om den svenska nationen. Partiets moral upphöjs till egen rätt. En liknande syn är typisk för socialistiska och kommunistiska rörelser. Innebörden är en splittring av det svenska samhället.

Splittringen har även gjorts tydlig genom att S-partiet i några decennier utan starka skäl har smutskastat SD på grund av skeenden långt tillbaka i tiden. Man har brunsmetat för att själv inte tvingas överge makten över Sverige. Samtidigt har sossarna regerat med stöd av V och C, två partier som i direkt nedstigande led haft tydliga kontakter med stalinism och nazism, för C:s del omkring sjuttio år tillbaka i tiden. Till bilden hör att Magdalena Andersson blev statsminister på mandat från den kurdiska kommunisten Kakabaveh.

Splittring av Sverige är sossarnas modell. Själva vill man kalla det ”den svenska modellen”.

Torsten Sandström

Please follow and like us: