Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Partijustis modell S

Uncategorised Posted on sön, mars 05, 2023 11:08:47

Vi har redan sett hur sossarna i Botkyrka har problem med juridiken då man på olika vis trixar med medlemskap för att rösta bort en kommunal ledare från de egna leden. De som fuskar har oklara kontakter med ABF och kriminella klaner inom kommunen.

Vidare har vi i dagarna sett hur två nämndemän som dömt i den sk Snippadomen övertalats att lämna sina uppdrag vid domstolen. Deras fel är att de röstat med majoritetens juristdomare i Hovrätten. Nämndemännen har uppenbart inte agerat rättsligt inkorrekt – de har bara stött höga juristers bedömning, som baseras på att åklagaren inte har gjort sitt jobb korrekt. Hon har inte bevisat vad hon menar med ordet ”snippa”.

Dessa två fall visar att S-partiet har sin egen juridik vid sidan om svensk lag. Partimöten – som hålls inom ideella föreningar – ska följa organisationens stadgar och inte besluta genom trixiga mötesordningar på partiernas kontor. Och framför allt är nämndemän domare – om än lekmän – med ansvar att följa svensk rätt och inte partiets egna syn på juridiken. Att rösta med majoritetens jurister kan inte i det angivna fallet alls anses som regelvidrigt, om än kanske politiskt diskutabelt.

Det skrämmer mig att sossarna reser ett eget samhällsbygge vid sidan om den svenska nationen. Partiets moral upphöjs till egen rätt. En liknande syn är typisk för socialistiska och kommunistiska rörelser. Innebörden är en splittring av det svenska samhället.

Splittringen har även gjorts tydlig genom att S-partiet i några decennier utan starka skäl har smutskastat SD på grund av skeenden långt tillbaka i tiden. Man har brunsmetat för att själv inte tvingas överge makten över Sverige. Samtidigt har sossarna regerat med stöd av V och C, två partier som i direkt nedstigande led haft tydliga kontakter med stalinism och nazism, för C:s del omkring sjuttio år tillbaka i tiden. Till bilden hör att Magdalena Andersson blev statsminister på mandat från den kurdiska kommunisten Kakabaveh.

Splittring av Sverige är sossarnas modell. Själva vill man kalla det ”den svenska modellen”.

Torsten SandströmLögnen om SVT:s lägereldar

Uncategorised Posted on sön, mars 05, 2023 10:45:38

SVT:s chefer försvarar sina i allmänhet vulgära underhållningsprogram med att de ska fungera som lägereldar, framför vilka svenska folket ska mötas och förenas. Igår hörde jag även Fredrik Önnevall, SVT-underhållaren som dömts för människosmuggling, flera gånger framställa Melodifestivalen, Mellot, som en samling framför lägerelden. Enligt min mening är det en osanning och enbart ett svepskäl för att locka allmänheten att ibland se på SVT:s politiskt tillrättalagda nyhetsprogram. Den politiska kontrollen över folket är nämligen prio ett! Dessa nöjesbrasor ska SVT inte alls syssla med – privata tevekanaler kan lika gärna sköta grillningen av brända korvar. Att snacka om ”Lägerelden” är bara en efterhandskonstruktion. Genom beskattning ska svenska folket tvingas köpa en av staten stöttad bild av Sverige.

Dessutom fungerar de ideliga brasaftnarna som verktyg för att rusta ned den svenska kulturen till trivialiteter och rent strunt. Högstämda ord om kulturell elegans faller platt till marken. I sörjan framträder Mellot. Det vi möter är slappsnack, flash, trams, tillrättalagt flås, glitter, usla skämt, svordomar och massor av andra vulgariteter. Allt bäddas in av eviga kändisar samt deras familjer, släktingar och vänner – varje kväll återkommer personer som flabbat eller sportat långt från grilloset vid brasan. Och detta sänder SVT bara för att få publiken att emellanåt lyssna på den vanliga åsiktspolitiken med vänsterinriktning. Lägerelden är inget annat än ett sötsliskigt flugpapper, som av chefer på SVT liknas vid möten framför elden.

Jag säger som Mellots döddansare. Vi har ett resultat: rena skiten som ska luras på svenska folket. På så vis gläds SVT:s politiker. Fy fasen! Låt de privata tevebolagen sköta detta strunt.

Torsten Sandström