Nu finns de efterlängtade direktiven till en utredning om framtiden för SR/SVT. Rubriken lyder ”Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service”, Dir 2023:27.

https://regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2023/02/dir.-202327

Redan rubriken pekar måhända på att inga grundläggande förändringar planeras. Det är i så fall allvarligt. Men å andra sidan ges utredning stor frihet. Så fältet är öppen för utredningens ordförande, Göran Hägglund, före detta KD-ledare, att leva upp till det begrepp han myntat: ”verklighetens folk”.

Wikipedia skriver följande om dessa hans ord:

Begreppet och dess innebörd förklarade Hägglund senare mer djupgående i en debattartikel i  DN (den 17 september 2009, mitt tillägg). Hägglund beskrev både i sitt sommartal och i debattartikeln att han ansåg att det i Sverige fanns en allt starkare växande vänsterinriktad kulturelit  som hade radikalt skilda åsikter jämfört med vanliga människor, ”verklighetens folk”. Hägglund menade att de åsikter som fördes fram på landets kultursidor och i annan media inte skildrade den grundläggande samhällssyn som verklighetens folk besatt och att man från elitens sida ständigt sökte förtrycka, förneka och förlöjliga de åsikter som inte gillades av kultureliten.

Dessutom finns det i direktiv uppmuntrande formuleringar som ger plats för tuffa reformer:

Mot denna bakgrund är det angeläget att granskningsnämnden i lag ges utökade möjligheter att granska innehållet och meddela sanktioner om nämnden kommer fram till att public service inte följer de villkor som ställts upp för verksamheten.

Det är just vidgade befogenhet för en nyskapad granskningsnämnden som behövs. Dagens nämnd saknar muskler, varför den främst sysslar med att legitimera att allt står rätt till (framför allt genom att lägga ned anmälningar eller stryka SR/SVT medhårs). En ny nämnd behövs som själv gör stickprov. Vidare en nämnd som tillåts kräva intern granskning och rapportering från SR/SVT. Och en nämnd som kan döma ut kännbara penningpåföljder mot SR/SVT ifall bolagen överträtt gällande regler.

Även om min inledande prognos är något dyster så har Hägglund nu sitt livs chans att bli ihågkommen som en politiker som själv tillhör ”verklighetens folk”, i den kloka mening han klargjort i DN 2009. Spelar Hägglund korten väl kommer han att bli en hjälte. Vad han bör göra har jag redan beskrivit i flera bloggar (där jag också kartlagt journalisternas många knep för att låta listigt valda intervjuoffer och andra att driva vänsterpolitik.

Själva valet av Hägglund som utredningens ordförande är kanske det mest lovande i sammanhanget.

Torsten Sandström

i

i

Please follow and like us: