Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

SR/SVT:s framtid – regeringens nya direktiv

Uncategorised Posted on lör, mars 04, 2023 12:22:28

Nu finns de efterlängtade direktiven till en utredning om framtiden för SR/SVT. Rubriken lyder ”Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service”, Dir 2023:27.

https://regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2023/02/dir.-202327

Redan rubriken pekar måhända på att inga grundläggande förändringar planeras. Det är i så fall allvarligt. Men å andra sidan ges utredning stor frihet. Så fältet är öppen för utredningens ordförande, Göran Hägglund, före detta KD-ledare, att leva upp till det begrepp han myntat: ”verklighetens folk”.

Wikipedia skriver följande om dessa hans ord:

Begreppet och dess innebörd förklarade Hägglund senare mer djupgående i en debattartikel i  DN (den 17 september 2009, mitt tillägg). Hägglund beskrev både i sitt sommartal och i debattartikeln att han ansåg att det i Sverige fanns en allt starkare växande vänsterinriktad kulturelit  som hade radikalt skilda åsikter jämfört med vanliga människor, ”verklighetens folk”. Hägglund menade att de åsikter som fördes fram på landets kultursidor och i annan media inte skildrade den grundläggande samhällssyn som verklighetens folk besatt och att man från elitens sida ständigt sökte förtrycka, förneka och förlöjliga de åsikter som inte gillades av kultureliten.

Dessutom finns det i direktiv uppmuntrande formuleringar som ger plats för tuffa reformer:

Mot denna bakgrund är det angeläget att granskningsnämnden i lag ges utökade möjligheter att granska innehållet och meddela sanktioner om nämnden kommer fram till att public service inte följer de villkor som ställts upp för verksamheten.

Det är just vidgade befogenhet för en nyskapad granskningsnämnden som behövs. Dagens nämnd saknar muskler, varför den främst sysslar med att legitimera att allt står rätt till (framför allt genom att lägga ned anmälningar eller stryka SR/SVT medhårs). En ny nämnd behövs som själv gör stickprov. Vidare en nämnd som tillåts kräva intern granskning och rapportering från SR/SVT. Och en nämnd som kan döma ut kännbara penningpåföljder mot SR/SVT ifall bolagen överträtt gällande regler.

Även om min inledande prognos är något dyster så har Hägglund nu sitt livs chans att bli ihågkommen som en politiker som själv tillhör ”verklighetens folk”, i den kloka mening han klargjort i DN 2009. Spelar Hägglund korten väl kommer han att bli en hjälte. Vad han bör göra har jag redan beskrivit i flera bloggar (där jag också kartlagt journalisternas många knep för att låta listigt valda intervjuoffer och andra att driva vänsterpolitik.

Själva valet av Hägglund som utredningens ordförande är kanske det mest lovande i sammanhanget.

Torsten Sandström

i

iRysk ockupation på Lidingö!

Uncategorised Posted on lör, mars 04, 2023 11:35:58

Sedan många år vägrar ryska staten att lämna ett stort hyreshus r i Baggeby på Lidingö. En fastighet som ryssarna inte äger. Man hänvisar som vanligt helt olagligt till internationella konventioner, nu om diplomatiskt skydd. Den privata fastighetsägaren får alltså inte in några hyror och har bara utgifter. Och svenska regeringar vågar inte sätta hårt mot.

Men Lidingö kommuns vattenverk tycks nu avse att stänga av vattnet till fastigheten, som sedan kriget i Ukraina bröt ut är närmast avfolkad. Det är ju en rimlig åtgärd mot en hyresgäst som själv tagit sig rätt.

Skeendet väcker ånyo frågan om varför Sverige ska tillåta en jättestor rysk representation i vårt land? Räcker det inte med en minimal ambassad (en sådan finns ju i centrala Stockholm). Mängden ryssar som kallas diplomater i Sverige är rena drömmen för ryssarna, som kan spionera av bara sjutton.

Jag förstår inte vad svenska UD tänker på. Antaligen är svaret den svensk drömmen om att vara en moralisk stormakt, som försöker styra och ställa över allt runt jordklotet…Pust!

Torsten Sandström