Wikimedia

Av allt att döma har åklagaren i det brottmål, som alla nu talar om, gjort en dundertabbe. Hon har inte framfört ett alternativt yrkande om ett mindre allvarligt brott, utan varit tvärsäker på rubriceringen våldtäkt. På grund av hennes kön – och journalisters dåliga kunskaper i juridik – har det rått medial skugga om detta. Medierna rasar däremot mot de manliga domarna. Detta är den vanliga bilden sv Sverige. Skygglappar plus enögdhet.

Möjligtvis borde domstolen ha insett att åklagaren var på väg att göra bort sig och – på något vis – hjälpt henne på traven. Begreppet snippa är ju knappast solklart i sin omfattning. Men en precisering är utan tvekan åklagarens ansvar att klargöra. Domstolen eventuella passivitet är därför sannolikt laglig i snäv bemärkelse. Men knappast moraliskt försvarbar. Domstolen ska ju skipa rätt enligt lagens rimliga tolkning. Vad nu detta innebär.

Torsten Sandström

Please follow and like us: