Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Brå erkänner sitt brott!

Uncategorised Posted on fre, mars 03, 2023 16:27:28

Äntligen! I dagarna har Brottsförebyggande rådet, Brå, en statlig myndighet, erkänt sina illdåd. Inte en dag för tidigt. Detta sker i rapporten ”Socioekonomisk bakgrund och brott”, 2023:3.

Tidigare har som bekant Jerzy Sarnecki och hans kumpaner på Brå envist hållit fast vid tesen att svag ekonomi och låg social nivå är den huvudsakliga förklaringen till svensk brottslighet. Nu skriver däremot Brå:

Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskningen visar att det finns många riskfaktorer som uppvisar starkare samband med brott än familjens socioekonomiska status. Det tycks gälla oavsett vilket land man studerar eller vilka typer av brottslighet som ligger i fokus.

Tala om omvändelse under galgen. Till ackompanjemang av pistolskott och bombkrevader så erkänner Brå till sist det som många svenskar redan sagt och skrivit. Rimligt sunt förnuft har allstå segrat över sk forskning. Klantillhörighet, längtan efter snabba cash, myndighetshat, hänsynslöshet, ondska osv är alltså tillsamman rimligare förklaringar till våldet i svenska förorter. Omsvängningen är fundamental för den politiska debatten.

Egentligen är omvälvningen häpnadsväckande. De som länge predikat socioekonomiska förklaringar går närmast helt om. Men de jobbar ännu kvar på Brå. Och inga chefer kommer att ställas upp på Brå:s kaserngård och få sina värjor krossade samt epåletterna avrivna. Inte en enda kommer att drabbas av påföljd i vanlig ordning.

Varför? Jo, därför att deras brott är politiskt. De har enbart sagt det som följer av vänsterns teser. Man har utfört tjänster i sossarnas samhälle. Men det kommer tyvärr att dröja länge innan landets journalister insett att han är detroniserad och enbart har drivit politik.

Men nu har ändå luften rensats. Jag och många av hans kritiker är glada. Vad far det vi sa? Och Sarnecki tvingas – kanske – spela andra ömkliga låtar på sitt dragspel.

Torsten SandströmSnippmålets skugga faller över …

Uncategorised Posted on fre, mars 03, 2023 10:40:33
Wikimedia

Av allt att döma har åklagaren i det brottmål, som alla nu talar om, gjort en dundertabbe. Hon har inte framfört ett alternativt yrkande om ett mindre allvarligt brott, utan varit tvärsäker på rubriceringen våldtäkt. På grund av hennes kön – och journalisters dåliga kunskaper i juridik – har det rått medial skugga om detta. Medierna rasar däremot mot de manliga domarna. Detta är den vanliga bilden sv Sverige. Skygglappar plus enögdhet.

Möjligtvis borde domstolen ha insett att åklagaren var på väg att göra bort sig och – på något vis – hjälpt henne på traven. Begreppet snippa är ju knappast solklart i sin omfattning. Men en precisering är utan tvekan åklagarens ansvar att klargöra. Domstolen eventuella passivitet är därför sannolikt laglig i snäv bemärkelse. Men knappast moraliskt försvarbar. Domstolen ska ju skipa rätt enligt lagens rimliga tolkning. Vad nu detta innebär.

Torsten Sandström