Följande budskap framförs på SVT:s hemsida häromveckan:

”Depressioner, självmord och PTSD-diagnoser”. Detta varnar psykologen Maria Bragesjö för på SVT.se. Hon menar att våldet får långtgående konsekvenser för barn och unga som skjuter andra och själva utsätts för attentat. Följden blir att stressen och oron för att dödas kan orsaka regelrätta krigsskador menar hon, som tillägger: ”man skulle kunna likna det vid barnsoldater.”

Det ligger sannolikt en del i vad psykologen varnar för. Men jag vill tillägga följande två mer relevanta undringar.

  1. Har inte även en ung man ansvar för sina handlingar? Om än inte fullt mogna måste klanernas killar förstå vad de håller på med. Och de struntar i följderna. Eller så rycker de på axlarna och tar eventuella konsekvenser.
  2. Jag tycker inte att en universitetsutbildad psykolog kan tillåtas skära bort fundamentala fakta om den enskildes ansvar och viktiga samhällsförklaringar till personens handlande. Här får vi enbart budskapet att klanernas unga mördare är sjuka. Det egna ansvaret – dvs viljan att faktiskt begå brott – trollas med andra ord bort. Dessutom sägs inget om invandringens betydelse för klanernas kriminalitet. Sannolikt hade en halverad invandring medfört 50% mindre brott från klanernas sida. Även politikernas ansvar bör framhållas. En bättre integration – alltså inte bara bidragspengar – hade sannolikt också minskat brottsligheten. Tänk exv om LO tillåtit specilallöner för nyanlända!

Svenska medier fullgör enligt min åsikt inte sin uppgift att presentera saklig och relevant information. I stället bankas ihållande in vänsterns budskap: det är syn om unga brottslingar.

Torsten Sandström

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ki-psykologen-om-unga-gangkriminella-var-tids-barnsoldater

Please follow and like us: