Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Skär ned anslagen till Naturvårdsverket!

Uncategorised Posted on mån, februari 06, 2023 12:00:19

I dagens SvD har Peter Wennblad en fin ledare. Han visar att Naturvårdsverket i åratal drivit en falsk miljöpolitik i sin rapportering till EU om ett allvarligt tillstånd i svenska skogar. Dessutom framhåller han den nya miljöministerns förtjänster i och med att hon skickat en vass kritik till Naturvårdsverket och uppmanat verket att rätta sina misstag.

Vid EU:s senaste bedömning av hur svenska skogar ska klassas från bevarandesynpunkt blev svaret ”otillräcklig” eller ”dålig” för 14 av 15 skogstyper. Vi var således sämst i EU-klassen på att bevara vår skog. Detta på grund av Naturvårdsverket vinklade underlag till EU.

Wennblad skriver: ”Redan intuitionen säger att något är galet. Hur är det möjligt att EU:s mest skogsbeklädda land klassas som sämre än till exempel Tyskland, där hälften av landytan används till jordbruk och djurhållning?”

Svaret på Wennblads fråga är att byråkrater på Naturvårdsverket driver politik. Man följer Mp:s politik avseende miljön, där även falska uppgifter – som kan skrämma upp publiken – anses bidra till en god politik. Det är därför jag kallar Mp för miljötalibaner. Och byråkraterna är lagbrytande aktivister, väl att jämföra med personer som klistrar fast sig på landsvägar och landningsbanor. De vägrar att respektera rättssamhällets grunder.

Därför heder åt den unga miljöministern Romina Pourmokhtari som vågar ryta till mot byråkraterna på Naturvårdsverket. Minskade anslag är nog ett ännu bättre vapen mot en myndighet som skadar svenska nationens intressen och vränger lag!

Torsten SandströmKlanernas mördare är psykiskt sjuka påstår psykolog

Uncategorised Posted on mån, februari 06, 2023 11:30:11

Följande budskap framförs på SVT:s hemsida häromveckan:

”Depressioner, självmord och PTSD-diagnoser”. Detta varnar psykologen Maria Bragesjö för på SVT.se. Hon menar att våldet får långtgående konsekvenser för barn och unga som skjuter andra och själva utsätts för attentat. Följden blir att stressen och oron för att dödas kan orsaka regelrätta krigsskador menar hon, som tillägger: ”man skulle kunna likna det vid barnsoldater.”

Det ligger sannolikt en del i vad psykologen varnar för. Men jag vill tillägga följande två mer relevanta undringar.

  1. Har inte även en ung man ansvar för sina handlingar? Om än inte fullt mogna måste klanernas killar förstå vad de håller på med. Och de struntar i följderna. Eller så rycker de på axlarna och tar eventuella konsekvenser.
  2. Jag tycker inte att en universitetsutbildad psykolog kan tillåtas skära bort fundamentala fakta om den enskildes ansvar och viktiga samhällsförklaringar till personens handlande. Här får vi enbart budskapet att klanernas unga mördare är sjuka. Det egna ansvaret – dvs viljan att faktiskt begå brott – trollas med andra ord bort. Dessutom sägs inget om invandringens betydelse för klanernas kriminalitet. Sannolikt hade en halverad invandring medfört 50% mindre brott från klanernas sida. Även politikernas ansvar bör framhållas. En bättre integration – alltså inte bara bidragspengar – hade sannolikt också minskat brottsligheten. Tänk exv om LO tillåtit specilallöner för nyanlända!

Svenska medier fullgör enligt min åsikt inte sin uppgift att presentera saklig och relevant information. I stället bankas ihållande in vänsterns budskap: det är syn om unga brottslingar.

Torsten Sandström

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ki-psykologen-om-unga-gangkriminella-var-tids-barnsoldater