Tidningarnas telegrambyrå, TT, har tidigare haft status som ett sakligt rapporterande nyhetsorgan. Men inte längre. Detta sammanhänger med vänstervågen inom svensk journalistik. Samt att svaga chefer inte vågar hålla emot utan vill öka förtjänsterna genom att sälja texter till medier som har det ekonomiskt svårt.

Om man ska döma av SvD så måste TT:s affärer gå bra. Varje dags köper SvD ibland ett dussin texter från TT- Inte bara små notiser. Utan också längre reportage. Därför liknar SvD idag alltmer ett annonsblad, med vänsterinriktning (frånsett ledarsidan).

Häromdagen skrev Olle Lindström på TT en längre text som SvD tryckte upp. Den handlar om att Sverige håller på att bli elimportör, från att tidigare ha kunna exportera sitt överskott av el. I texten skriver Lindström att ”huvudorsaken är enkel”. Men han säger inte ett ord om att svenska staten har avvecklat den kärnkraft som fram till 2020 gett ett överskott.

Detta är den verkliga huvudorsaken enligt Strålsäkerhetsmyndigheten:

Oskarshamns kärnkraftverk stängde två av tre reaktorer 2017 och vid Ringhals

kärnkraftverk stängdes två av fyra reaktorer 2019 och 2020.

Jag har tidigare bloggat om att mediesamhällets huvudproblem är att man inte längre kan lita på att journalister strikt försöker presentera fakta sakligt. Även om TT:s text tar sikte på framtida svensk import av el så är ju huvudorsaken ändå de beslut som sosseregeringen fattat 2017-2020. Enorma mängder kärnkraftsel har stängts ned. Det kan inte råda någon tvekan att detta är huvudorsaken till nationens prekära läge kommande år.

Såväl TT som SvD bär ett djupt ansvar för sin desinformation av allmänhet. Tyvärr ser inte dagens journalister en oberoende rapportering som ett ideal. Målet är vänsterns egna politiska drömmar. Där är kärnkraft fortfarande en mara.

Torsten Sandström

Please follow and like us: