Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Bulletin jubilerar – två år

Uncategorised Posted on tor, december 22, 2022 16:28:52

Efter två år som inletts med interna stridigheter, smutskastning från gammelmedierna och konkurs har en omstrukturerat Bulletin idag fyllt två år. Nättidningen har funnit sin egen stil.

I Bulletin kan läsas ord som inte ryms i de stora tidningarna och de tvångsfinansierade SR/SVT:s snäva åsiktskorridor. På så vis har nättidningen blivit ett viktigt frihetsprojekt. Alternativa åsikter ges plats.

Man kan säga att tidningen framför åsikter som varudeklarerats till höger eller i konservativ riktning. På så vis fyller Bulletin ett stort tomrum som uppstått genom gammelmediernas nutida utveckling. Hos de senare ges mediesamhällets egna krafter fritt spelrum – dvs massor av film, teve, sport, bilar, bostäder och andra kommersiellt inriktade texter. Nyhetsrapporteringen har här överlåtits till vänsterns journalister och deras underhållningsinriktade rapportörer, varvid de senare excellerar i navelskådande berättelser om det egna jagets alla trivialiteter. Den som bara tar del av gammelmediernas samhällsnyheter får en garanterat politiskt korrekt bild av Sverige – alltså en snedvriden version av landet. Att detta bidragit till att den svenska socialdemokratin länge förmått behålla regeringsmakten är sannolikt sant.

Bulletin står alltså tydligt för värderingar på högersidan av det svenska politiska åsiktsfältet. Det är just denna tydlighet som jag tror läsare frågar efter. Att åsikterna retar nationens många PK-medier och deras rapporterande legosoldater är självklart. Båda tydligheten och irritationen är synnerligen välbehövlig, anser jag.

Torsten Sandström

Krönikör i BulletinMan kan inte lita på TT!

Uncategorised Posted on tor, december 22, 2022 12:29:29

Tidningarnas telegrambyrå, TT, har tidigare haft status som ett sakligt rapporterande nyhetsorgan. Men inte längre. Detta sammanhänger med vänstervågen inom svensk journalistik. Samt att svaga chefer inte vågar hålla emot utan vill öka förtjänsterna genom att sälja texter till medier som har det ekonomiskt svårt.

Om man ska döma av SvD så måste TT:s affärer gå bra. Varje dags köper SvD ibland ett dussin texter från TT- Inte bara små notiser. Utan också längre reportage. Därför liknar SvD idag alltmer ett annonsblad, med vänsterinriktning (frånsett ledarsidan).

Häromdagen skrev Olle Lindström på TT en längre text som SvD tryckte upp. Den handlar om att Sverige håller på att bli elimportör, från att tidigare ha kunna exportera sitt överskott av el. I texten skriver Lindström att ”huvudorsaken är enkel”. Men han säger inte ett ord om att svenska staten har avvecklat den kärnkraft som fram till 2020 gett ett överskott.

Detta är den verkliga huvudorsaken enligt Strålsäkerhetsmyndigheten:

Oskarshamns kärnkraftverk stängde två av tre reaktorer 2017 och vid Ringhals

kärnkraftverk stängdes två av fyra reaktorer 2019 och 2020.

Jag har tidigare bloggat om att mediesamhällets huvudproblem är att man inte längre kan lita på att journalister strikt försöker presentera fakta sakligt. Även om TT:s text tar sikte på framtida svensk import av el så är ju huvudorsaken ändå de beslut som sosseregeringen fattat 2017-2020. Enorma mängder kärnkraftsel har stängts ned. Det kan inte råda någon tvekan att detta är huvudorsaken till nationens prekära läge kommande år.

Såväl TT som SvD bär ett djupt ansvar för sin desinformation av allmänhet. Tyvärr ser inte dagens journalister en oberoende rapportering som ett ideal. Målet är vänsterns egna politiska drömmar. Där är kärnkraft fortfarande en mara.

Torsten SandströmSverige främjar försäljning av sextjänster!

Uncategorised Posted on tor, december 22, 2022 11:58:33

Igår meddelade landets medier med SR P1 i spetsen att nya statliga satsningar – pengar och tjänster – ska satsas mot prostitutionen. I denna far särskilt utländska kvinnor illa. Nu speciellt många från Ukraina.

Det är inte enkelt att få bukt med sexhandeln. Men bara det faktum att kriminaliseringen är ensidig – endast män kan straffas – gör att försäljningen av sextjänster blomstrar. Utländska kvinnor sugs till Sverige och rätten att sälja sex. Med dem följer manliga hallickar.

Jag upprepar därför min ståndpunkt som måste anses som logisk. Kriminalisera försäljningen av sex! Motverka att kvinnor dras ned i smutsen. Svenska feminister måste alltså upphöra med propagandan för nuvarande avkriminalisering. Många kvinnor reser långväga för att komma till Sverige där handel med sex är laglig för säljande kvinnors del. Och stora resurser inom polis och socialvård brukas därför på att plåstra över en korkad svensk sexköpslag som enbart förbjuder män att handla. Det slösas alltså med pengar för att upprätthålla rätten att sälja sex.

I realiteten är det svenska budskapet tinternt och externt:

SÄLJ SEX – DET ÄR LAGLIGT I SVERIGE!

Den svenska dubbelmoralen blomstrar som sagt. Det är således hög tid att förbjuda försäljning av sextjänster!

Torsten Sandström