Min oro inför valet beträffande en borgerlig regerings livskraft var betydande. Risken för gamla hjulspår är alltid betydande inom den politiska eliten. Det är enklare att bara rulla vidare än att göra något annorlunda och klokt. TIDÖ gladde mig därför. Ett omfattande paket vettiga åtgärder.

Nu läser jag att skatten på el ska höja från 1/1 2023. I stället för lägre pris – som sannerligen behövs – blir det alltså 9% högre. Precis i en tid då regeringen måste visa på nytänk. Precis i en tid då vintern gör att elpriserna skjuter i höjden. Precis då inflationen ska hållas tillbaka späs den i stället på! Det är ju obegripligt politik från en ny regering som redan fått en knölig medial start.

Finansminister Elisabeth Svantesson förklarar att det har att göra med att skatter och avgifter automatiskt följer olika index. Men detta är ju ingen naturlag. Vad säger att skatter ska öka med automatik? Det är ju tänkt att riksdagen ska besluta om höjningar av skatter. Svantesson argument är inte bara ologiska utan också politiskt korkade. Det är elitens överslätande ord.

Kom igen nu Kristersson! Visa att Sverige är på ny väg. Säg att regeringen snarast ska ändra beslut om olika automatiska skattehöjningar och att elskatten ska hållas kvar på nuvarande eller lägre nivå. Du måste ju förstå att höjningen riskerar att bli nådastöten mot den nya regeringen i folkopinionen. Redan nu skriker sig vänstern och deras journalister sig hesa. Och så höjer du skatten på el med 9% och skyller på inflationen! Kom tillbaka till verkligheten! Munch uttrycker mina känslor bra i bilden ovan.

Torsten Sandström

Please follow and like us: