Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Förstår inte regeringen vad som händer?

Uncategorised Posted on lör, december 03, 2022 16:19:06

Min oro inför valet beträffande en borgerlig regerings livskraft var betydande. Risken för gamla hjulspår är alltid betydande inom den politiska eliten. Det är enklare att bara rulla vidare än att göra något annorlunda och klokt. TIDÖ gladde mig därför. Ett omfattande paket vettiga åtgärder.

Nu läser jag att skatten på el ska höja från 1/1 2023. I stället för lägre pris – som sannerligen behövs – blir det alltså 9% högre. Precis i en tid då regeringen måste visa på nytänk. Precis i en tid då vintern gör att elpriserna skjuter i höjden. Precis då inflationen ska hållas tillbaka späs den i stället på! Det är ju obegripligt politik från en ny regering som redan fått en knölig medial start.

Finansminister Elisabeth Svantesson förklarar att det har att göra med att skatter och avgifter automatiskt följer olika index. Men detta är ju ingen naturlag. Vad säger att skatter ska öka med automatik? Det är ju tänkt att riksdagen ska besluta om höjningar av skatter. Svantesson argument är inte bara ologiska utan också politiskt korkade. Det är elitens överslätande ord.

Kom igen nu Kristersson! Visa att Sverige är på ny väg. Säg att regeringen snarast ska ändra beslut om olika automatiska skattehöjningar och att elskatten ska hållas kvar på nuvarande eller lägre nivå. Du måste ju förstå att höjningen riskerar att bli nådastöten mot den nya regeringen i folkopinionen. Redan nu skriker sig vänstern och deras journalister sig hesa. Och så höjer du skatten på el med 9% och skyller på inflationen! Kom tillbaka till verkligheten! Munch uttrycker mina känslor bra i bilden ovan.

Torsten SandströmRockströms politiska institut i Potsdam

Uncategorised Posted on lör, december 03, 2022 12:21:18

En av klimatkrisens högsta röster tillhör Johan Rockström, ”Rocket man”. Utan att vara meteorolog eller kännare av atmosfären predikar han lydigt IPCC:s skräckbudskap. Det sker numera från ett märkligt institut i Potsdam.

Om du vill har presenterar jag här en fin intervju från Die Zeit, som ställer frågor till Björn Stevens, ett verkligt stort namn i klimatsammanhang och verksam i en hög position vid Max Planck institutet för meteorologi. Han riktar i intervjun allvarlig kritik mot en skräckrapport som Rocket man undertecknat i Potsdam-institutets namn. Ändå envisas IPCC med att tala om konsensus.

Frågan rör betydelsen som moln har för uppvärmningen. Rockström drar stor växlar på molnen, medan Stevens svarar noll. Diskrepansen mellan olika åsikter talar enligt min mening för att IPCC (åtminstone delvis) sysslar med politik. Och att Rockström måste sättas ifråga!

Torsten Sandström