Samma morgon som SR P1 presenterar skräcksiffor om svenskars användning av psykofarmaka sänds ett inslag om den psykiska ohälsan inom kriminalvårdens klientel. Forskare från Göteborg – psykologer tycks det – har följt en stor grupp dömda. Resultaten är skrämmande enligt SR:s reportage. Man säger ”att nästan alla” hade en psykiatrisk diagnos. Många har haft självmordstankar. Osv. Det är svårt att komma ifrån att budskapet är att brottsligheten beror på psykisk ohälsa. Eller åtminstone att det är en huvudförklaring jämfört med exv socioekonomiska faktorer och klanernas kultur.

För denna vinkling svarar förstås SR som vanligt. Liksom hittills saknas en basal linje om kriminalitetens orsaker. SR rapporterar enbart den ena nyheten efter den andra, utan att diskutera helhetsbilden. Ett ständigt lappverk är nutida journalisters rapportering. Lyssnarna leds med andra ord vilse, något som kloka redaktörer enkelt kunna stoppa.

Dessutom – och kanske viktigare – måste man ju undra över hur de som SR kallar forskare kommit fram till att nästan alla har en diagnos och att många går i självmordstankar. Att ”ha en diagnos” är ju inget vetenskapligt bevis på att en person verkligen är själsligt sjuk. Särskilt som många bokstavsdiagnoser inte kan styrkas med kroppsliga tester eller provtagning. Mycket talar alltså för att psykologer riktat frågor till brottslingar eller låtit dem fylla i enkäter. Tankar om självmord pekar på detta. Men inte heller detta är ett vetenskapligt bevis. Det är enbart hörsägen, nämligen ord från den kriminelle, som jag antar normalt vill försöka skjuta personligt ansvar ifrån sig genom att påstå att han eller hon lider av ohälsa. Jag påminner alltså om att den psykologiska forskningen har synnerligen låg sanningshalt. Det borde ”forskarna” själva veta, men de lever i okunskapens elfenbenstorn.

Förstå mig rätt. Jag tror en del kriminalitet kan förstås genom de inblandades förvridna själsliv. Men min poäng är att det finns viktigare förklaringar som inte får dribblas bort. När det gäller dagens dödliga skjutningar är förmodligen klanernas slutna kultur den främsta förklaringen. Utanförskap – ekonomiskt och språkligt – är en annan del av orsaksbilden. Till saken hör att svenska samhället medvetet undvikit att samla statistik om brottslingars härkomst. Och inte hörs det någon klagan om detta från svenska medier!

Sammantaget bidrar alltså SR och psykologerna till att sprida dimmor om brottsligheten.Detta innebär att dagens viktigaste samhällsproblem – klankulturen – hamnar i skuggan. Jag misstänker att det är precis så både forskare och SR vill ha det. Annars hade man ju inte ställt upp på farsen om psykisk ohälsa. Alla ”nyheter”som kablas in från TT tas som sanna.

Torsten Sandström

Please follow and like us: