Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

DN krokar arm med vänstern

Uncategorised Posted on tor, november 24, 2022 16:34:34

Inget kan tydligare beskriva DN:s förändring över decennierna än att den gamle kommunisten och filosofen Sven Erik Liedman numera upphöjts till krönikör. Det är således inte liberalismens teman som han förespråkar, dvs marknadens frihet, äganderätten, kritik av staten, människans frihet att bestämma över sina egna pengar osv. Normalt behandlar Liedman teman som helt eller delvis går i motsatt riktning. Liedman är mannen som lever kvar i sextiotalets politisk värld.

Den nya regeringens rimliga inriktning på ett effektivare och mer marknadsbaserat Sverige är nu hans hatobjekt. Naturligtvis är då käftsmällar mot SD en del av marxismens boxningsideal. Men det är inte frågan om någon klassisk stilboxning, utan ett bökigt sluggande med rader av vänsterkrokar.

I DN den 23/11 anklagas följaktligen den regering som varit på plats i bara omkring en månad för att ”bedriva slakt på Sverige som kunskapsnation”. Ordvalet tyder på fortlöpande brutalitet och flöde av blod. Orden i TIDÖ når inte upp till detta.

Dessutom måste Lidmans vänsterord ses i perspektivet av de senaste åtta åren av urdåliga och genom ministerfusk tillrättalagda Pisamätningar. Han ondgör sig nu över rimliga nedskärningar i budgeten avseende bidrag till olika sk bildningsförbund, precis som dessa organisationer bär upp behovet av kunskap i Sverige. Liedman idealiserar deras verksamhet utifrån studiecirklar och liknande som förekom på 1950-talet. Att ABF och olika folkhögskolor då och än dag sysslar med politik för sossarnas räkning vill han inte minnas. Verksamheten går inte ut på fria och sköna studier, utan snarast på politisk kontroll och pengaslöseri. Idag bedrivs inte längre folkbildning, utan vänsterns låt-gå-politik. Och statens medel används således för att försörja en kår av trogna vänsteranställda som i allmänhet saknar det öppna sinnelag avseende bildning som Liedman tycks drömma om.

Det är uppenbart att den nya regeringen måste ta ett nytt grepp över skola och utbildning. Den måste sluta med att driva S-partiets perspektiv om en rättighetsbaserad skola, där jämlikhetsfrågor, pedagogiska experiment, självstudier, datorknappande od står i fokus, med påföljd att kunskapsinhämtning, ordning och betyg snarast blivit biuppgifter. Skräcksiffror om dålig läsförmåga rapporteras! Och nyligen på ICA såg jag fyra tioåringar sitta nära varandra på en bänk och var för sig titta på filmer i sina mobiler! Sossarnas resultat i Pisa talar för sig själv: partiet har totalt misslyckats. Därför är det inte vänsterns socialister och Liedman vi ska lyssna till. De tillhö gruppen som aldrig kan erkänna att socialismens dogmer är samhällsskadliga. Trots att bevisen under decennier radat upp sig vill de fortsätta med Karl Marx som ledstjärna. Var det kanske S-partiets vision av kunskapens samhälle jag såg på ICA?

På så vis är Liedman stinsen som vinkat av tåg efter tåg till vänsterns drömland. Det har han gjort hela sitt vuxna liv. Därför har han inte hunnit se att resenärerna är besvikna eller svikna. Han vill att nya tåglinjer vänsterut ska öppnas. Det är bedrövligt att se hur en filosof kan köra så fast i sina omöjliga ideal att han blir blind för verkligheten. På så vis är Liedman en typisk produkt av socialdemokratins kontrollsamhälle. Han har de ”rätta” idealen. Men de funkar inte i IT-samhället där ungarna kan knappa på telefoner men inte läsa böcker. Och där SVT bildar folket på kvällarna med tjo och tjim och skratt med Babben Larsson.

Torsten SandströmKluven tunga om kriminalitet

Uncategorised Posted on tor, november 24, 2022 12:16:46

Samma morgon som SR P1 presenterar skräcksiffor om svenskars användning av psykofarmaka sänds ett inslag om den psykiska ohälsan inom kriminalvårdens klientel. Forskare från Göteborg – psykologer tycks det – har följt en stor grupp dömda. Resultaten är skrämmande enligt SR:s reportage. Man säger ”att nästan alla” hade en psykiatrisk diagnos. Många har haft självmordstankar. Osv. Det är svårt att komma ifrån att budskapet är att brottsligheten beror på psykisk ohälsa. Eller åtminstone att det är en huvudförklaring jämfört med exv socioekonomiska faktorer och klanernas kultur.

För denna vinkling svarar förstås SR som vanligt. Liksom hittills saknas en basal linje om kriminalitetens orsaker. SR rapporterar enbart den ena nyheten efter den andra, utan att diskutera helhetsbilden. Ett ständigt lappverk är nutida journalisters rapportering. Lyssnarna leds med andra ord vilse, något som kloka redaktörer enkelt kunna stoppa.

Dessutom – och kanske viktigare – måste man ju undra över hur de som SR kallar forskare kommit fram till att nästan alla har en diagnos och att många går i självmordstankar. Att ”ha en diagnos” är ju inget vetenskapligt bevis på att en person verkligen är själsligt sjuk. Särskilt som många bokstavsdiagnoser inte kan styrkas med kroppsliga tester eller provtagning. Mycket talar alltså för att psykologer riktat frågor till brottslingar eller låtit dem fylla i enkäter. Tankar om självmord pekar på detta. Men inte heller detta är ett vetenskapligt bevis. Det är enbart hörsägen, nämligen ord från den kriminelle, som jag antar normalt vill försöka skjuta personligt ansvar ifrån sig genom att påstå att han eller hon lider av ohälsa. Jag påminner alltså om att den psykologiska forskningen har synnerligen låg sanningshalt. Det borde ”forskarna” själva veta, men de lever i okunskapens elfenbenstorn.

Förstå mig rätt. Jag tror en del kriminalitet kan förstås genom de inblandades förvridna själsliv. Men min poäng är att det finns viktigare förklaringar som inte får dribblas bort. När det gäller dagens dödliga skjutningar är förmodligen klanernas slutna kultur den främsta förklaringen. Utanförskap – ekonomiskt och språkligt – är en annan del av orsaksbilden. Till saken hör att svenska samhället medvetet undvikit att samla statistik om brottslingars härkomst. Och inte hörs det någon klagan om detta från svenska medier!

Sammantaget bidrar alltså SR och psykologerna till att sprida dimmor om brottsligheten.Detta innebär att dagens viktigaste samhällsproblem – klankulturen – hamnar i skuggan. Jag misstänker att det är precis så både forskare och SR vill ha det. Annars hade man ju inte ställt upp på farsen om psykisk ohälsa. Alla ”nyheter”som kablas in från TT tas som sanna.

Torsten Sandström