Det förr så stillsamma SvD har nu övertagits av de anställda journalisterna. Därför duggar pekpinnar och slagord i vänsterns riktning. Vad sägs om dagens rubrik:

Axel Andén:
Bilburne mannen är stadens svagaste länk

A propå det ymniga snöfallet över Stockholm gäller det förstås att finna syndabockar då det gäller insnöade bilar. Här har vänsterns journalister flera alternativ. Nu tre exempel. Nummer ett är skylla på klimatet som signalerar Jordens undergång. Nummer två är att skälla på kommunen som inte vill dra in rejäla skatter och därför inte längre röjer snö. Nummer tre är att stigmatisera mannen, som påstås ansvara för familjens bil i dagens jämlika samhälle. Bilen är i sig något ont, som icke bilägare menar att alla ska avstå från (åtminstone i städerna).

På forna tiders (även idag faktiskt) prästseminarier fick blivande predikanter lära sig den rätta kristna tro som skulle presenteras för folket. På nutidens skrivarskolor i offentlig regi lär sig unga blivande journalister hur de ska frälsa den lilla allmänhet som ännu orkar läsa tidningar och lyssna på statsfinansierade medier.

Därför är mitt budskap idag:

Den svenska journalisten är samhällets svagaste länk.

Lägg märke till att mitt utrop innehåller avsevärt mycket mer förnuft och sanning än SvD:s prestation av idag! Tänk om man kunde förvänta sig självkritik från utövarna av nutidens mest heliga yrke!

Torsten Sandström

Please follow and like us: