Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Tjing, tjong kinaman…

Uncategorised Posted on ons, november 23, 2022 11:36:36

Min rubrik är politiskt inkorrekt så det skriker om det. Än värre var för femtio år sedan den ramsa som små barn skojade med: Mamma kines, pappa japan – stackars lilla barn. Men skämtet hade en faktisk sanning ty det åtföljdes av en gest som gjorde ögonen sneda. Sådan är ju verkligheten, även om skämtet förstås hade en något negativ underton. Betänk för övrigt att den bofasta befolkningen under årtusenden behandlat främlingar med distansering. Betänk att romarna kallade germaner (nordbor) för barbarer för att vårt språk var oförståeligt (blablaer). Och ifall det bara rör sig om ”skämt” är det kanske inte så allvarligt.

Jag skriver detta med anledning av att China teatern i Stockholm officiellt tagit bort sin gamla logotype, som visat ansiktet av en kines med toppig halmhatt, slokande mustascher och ögon på sned. Det var ursprungligen fråga om en form av exotism. Alltså inte någon tydlig negativ avsikt, utan enbart en historisk avbildning av en go´gubbe – i stil med bilden ovan som föreställer en västerlänning i Kina omkring år 1740.

Jag är inte rasist (såvitt jag vet). Min strävan är att behandla alla människor jag möter lika – eller snarare efter förtjänst. Jag är däremot en svuren fiende till den omvända rasism som vill förbjuda ord och bilder som saknar negativ koppling till historien eller till ras eller härkomst. Min kritik tar sikte på Prussiluskor som inte tål verkligheten, utan vill ersätta den med koder i stil med N-ordet, Z-ordet osv. Att säga lapp är alltså numera förbjudet, trots att Landskapet heter Lappland och har en vapensköld som visar en halvnaken lapp med träklubba. Den politiska korrektheten saknar lyckligtvis konsekvens.

Pappe svensk, mamma svensk – stackars lilla barn. Antagligen är det dags för K-ordet.

Torsten SandströmVarning! Indoktrinering pågår.

Uncategorised Posted on ons, november 23, 2022 10:37:21

Det förr så stillsamma SvD har nu övertagits av de anställda journalisterna. Därför duggar pekpinnar och slagord i vänsterns riktning. Vad sägs om dagens rubrik:

Axel Andén:
Bilburne mannen är stadens svagaste länk

A propå det ymniga snöfallet över Stockholm gäller det förstås att finna syndabockar då det gäller insnöade bilar. Här har vänsterns journalister flera alternativ. Nu tre exempel. Nummer ett är skylla på klimatet som signalerar Jordens undergång. Nummer två är att skälla på kommunen som inte vill dra in rejäla skatter och därför inte längre röjer snö. Nummer tre är att stigmatisera mannen, som påstås ansvara för familjens bil i dagens jämlika samhälle. Bilen är i sig något ont, som icke bilägare menar att alla ska avstå från (åtminstone i städerna).

På forna tiders (även idag faktiskt) prästseminarier fick blivande predikanter lära sig den rätta kristna tro som skulle presenteras för folket. På nutidens skrivarskolor i offentlig regi lär sig unga blivande journalister hur de ska frälsa den lilla allmänhet som ännu orkar läsa tidningar och lyssna på statsfinansierade medier.

Därför är mitt budskap idag:

Den svenska journalisten är samhällets svagaste länk.

Lägg märke till att mitt utrop innehåller avsevärt mycket mer förnuft och sanning än SvD:s prestation av idag! Tänk om man kunde förvänta sig självkritik från utövarna av nutidens mest heliga yrke!

Torsten Sandström