Min rubrik är politiskt inkorrekt så det skriker om det. Än värre var för femtio år sedan den ramsa som små barn skojade med: Mamma kines, pappa japan – stackars lilla barn. Men skämtet hade en faktisk sanning ty det åtföljdes av en gest som gjorde ögonen sneda. Sådan är ju verkligheten, även om skämtet förstås hade en något negativ underton. Betänk för övrigt att den bofasta befolkningen under årtusenden behandlat främlingar med distansering. Betänk att romarna kallade germaner (nordbor) för barbarer för att vårt språk var oförståeligt (blablaer). Och ifall det bara rör sig om ”skämt” är det kanske inte så allvarligt.

Jag skriver detta med anledning av att China teatern i Stockholm officiellt tagit bort sin gamla logotype, som visat ansiktet av en kines med toppig halmhatt, slokande mustascher och ögon på sned. Det var ursprungligen fråga om en form av exotism. Alltså inte någon tydlig negativ avsikt, utan enbart en historisk avbildning av en go´gubbe – i stil med bilden ovan som föreställer en västerlänning i Kina omkring år 1740.

Jag är inte rasist (såvitt jag vet). Min strävan är att behandla alla människor jag möter lika – eller snarare efter förtjänst. Jag är däremot en svuren fiende till den omvända rasism som vill förbjuda ord och bilder som saknar negativ koppling till historien eller till ras eller härkomst. Min kritik tar sikte på Prussiluskor som inte tål verkligheten, utan vill ersätta den med koder i stil med N-ordet, Z-ordet osv. Att säga lapp är alltså numera förbjudet, trots att Landskapet heter Lappland och har en vapensköld som visar en halvnaken lapp med träklubba. Den politiska korrektheten saknar lyckligtvis konsekvens.

Pappe svensk, mamma svensk – stackars lilla barn. Antagligen är det dags för K-ordet.

Torsten Sandström

Please follow and like us: