Flera nationer i västvärlden upprätthåller en strikt skiljelinje mellan stat och religion. Frihet att tro hyllas, men staten ska förhålla sig neutral. Trots att statskyrkan påstås ha avskaffats befinner sig det offentliga Sverige fortfarande kvar i delar av religions klor. Detta dels av traditionella skäl, bilden av Jesus. Dels – och viktigare – i syfte att politiskt kontrollera och profitera på de troende.

Som ateist vill jag helt klippa banden så att kyrkor – av alla slag och trosinriktningar – betraktas som privata organisationer, närmast som ideella föreningar. Mina slagord är därför: Slopa kyrkolagen och annan liknande lagstiftning. Slopa offentlig inkassering av kyrkoavgifter. Låt människor själva hantera kostnader mm för sin begravning (alternativt minimala socialbidrag till en avliden utan pengar). Vidare ska stat och kommun inte dela ut bidrag till kristna, islamska eller andra kyrkor för att driva religiös verksamhet, tidningar, bistånd eller skolor.

Låt oss vandra i Frankrikes sekulära fotspår (sedan franska revolutionen)! Behandla Svenska kyrkan som ett helt privat samfund! Slopa statsstöd till religiösa föreningar och skolor. Låt människor slippa se en kränkande begravningsavgift på skattsedeln varje år (typiskt nog vid sidan av avgiften till SR/SVT)! Det är hög tid att vädra ut religionen från det offentliga livet och låta tron enbart bli en privat angelägenhet.

Torsten Sandström

Please follow and like us: