Juklappsskam modell FN!

FN har utvecklats till en politisk propagandaorganisation, som ständigt mjölkar västvärldens folk på pengar. Vissa länder inser vad som pågår och är med all rätt mer kallsinniga till FN, såsom exv USA. Andra nationer tillber guldkalven och ser FN som sanningens ljus över mänskligheten. I den senare gruppen är Sveriges politiker ledande, framför allt partier till vänster. Miljarder från statskassan går redan till FN, som trots detta riktar nya politiska krav till svenskarna att skänka ännu mer pengar. Och ett svenskt folk som i århundraden av kyrkan tvingats att skänka ett tionde har snabbt vant sig att ge gåvor till det nya politiska prästerskapet.

Någon invänder kanske att FN uträttar en hel del gott. Jag bestrider givetvis inte att akut sjukvård och matleveranser är något välkommet. Men för det krävs inget MegaFN. Det är ju bara en mindre del av FN-rörelsens politiska agenda. Framför allt sysselsätter FN en gigantisk byråkrati för planering av människors liv från vaggan till graven. Det hela påminner om dåtidens påvekyrka som i Guds namn hade liknade ambitioner att från Rom styra mänskligheten. Det gick inte alls bra. Inget säger att FN lyckas bättre.

FN:s verktyg är – liksom kristenhetens organisationer – att få människor att få dåligt samvete för världens många ofullkomligheter. Trots att fattigdomen minskat drastiskt via nationella satsningar på jordbruk, industri och handel så vevar FN sin gamla krisfilm dag efter dag. Kärnan i budskapet är förstås att en tro på FN är den rätta vägen mot framtiden. Men vilka resultat kan egentligen några tusental FN-byråkrater i storstäder som NewYork, Genève, Rom, London, Nairobi osv åstadkomma? Stora ämbetsverk producerar mest papper och tjänsteresor och endast i obetydlig mån verkstad i människors vardag. Det vet FN:s ledare. Men liksom påverkyrkan kämpar man som sagt för världsherravälde.

Och det sker med nästan alla tänkbara medel. I klimatdebatten hävdar FN att CO2-hypotesens verkningar faktiskt håller på att döda mänskligheten. Detta sker på ett centralt plan. Annonsen ovan visar vad byråkraterna sysslar med lokalt. I juletider gäller det att vilseleda folket så att det betalar ännu mer pengar till FN. Rena geschäftet! Organisationens agerande är ohållbart i ordets rätta bemärkelse!

Min paroll är därför:

Hellre en julklapp till barnen än ännu en FN-byråkrat!

Varför? Julklappen har en god chans att skapa glädje hos en kär person. Pengar till FN göder en redan fet byråkrati.

Torsten Sandström

Please follow and like us: