Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Den kommunala kravmaskinen

Uncategorised Posted on tor, november 17, 2022 11:46:05

En eländig utveckling pågår sedan länge inom den landstingskommunala sektorn. Alla skriar på bidrag från staten, trots rapporter från coronaåren om fyllda balansräkningar. Vårt grundlagssystem med självständiga kommuner och regioner baseras ju på eget ansvar för organisationens ekonomi. Men det struntar framför allt sossar i. Man vill att staten ska höja skatten och pumpa in pengar i 21 landsting och 290 kommuner så att dessa slipper sköta intäktssidan. Fräckast är Malmö som signalerar behov av miljardstöd för rader av lyxsatsningar. Det påstås vara en mänsklig rättighet att levde i överföd trots att den egna kassan är tom, något som Malmö gör på grund av tvång för andra att betala penningbidrag i miljardklassen.

En välgödd politisk förening, Sveriges kommuner och regioner, SKR, är annars det normala språkröret för kommuner som alltid säger sig varar panka och därför vill få statliga gåvor. En viktig motröst är kommunstyrelsens ordförande på Lidingö, Daniel Källenfors, som menar att kommunerna bedriver ett dåligt omställningsarbete och alltså visar en ovilja till förnyelse. Visst har Lidingö det väl förspänt. Men det är ju enklare att via SKR ständigt ropa på nya pengar från staten. Om kommunernas i stället satsade på sin kärnverksamhet – vård, skola och omsorg – och slopade allsköns sidospår och bidragsslöseri skulle stora pengar kunna sparas. Men SKR:s funktion är närmast att rationaliseringar och besparingar ska undvikas. Staten ska i stället vittjas på pengar.

Detta är ett av mina skäl för att slopa landets 21 landsting/regioner. Tre stora statliga myndigheter borde överta ansvaret och göra massor av välbetalda politiker onödiga. Verksamheten inom vården bör upphandlas i konkurrens – där offentligt ägda bolag naturligtvis ska delta. Tänk så många byråkrater som då kan rationaliseras bort i och med att 21 organisationer idag gör samma jobb! Om detta håller förstås SKR tyst. För även denna organisations 1600 anställda riskerar att förlora jobben vid en stor statlig reform. Det går alltså att såväl sänka skatterna som att få råd att betala vårdpersonalen bättre om bara riksdagens politiker vågar tänka rätt. Att de hittills inte vågat sammanhänger med risken att många jobb för den politiska klassen finns i stöpsleven och riskerar att försvinna om förnuftet får tala.

Det Sveriges som skapats under snart 100 år av sossejakt imponerar således inte idag. Det påminner om det befästa fattighuset, som Malmö gett ett ansikte. Från byråkraternas höga borg ropar SKR efter högre statliga skatter. Den svenska vårdsektorn med 21 landsting är en inflammerad blindtarm som snarast bör opereras bort.

Torsten Sandström



FN är en kall politisk profitör

Uncategorised Posted on tor, november 17, 2022 11:26:16
Juklappsskam modell FN!

FN har utvecklats till en politisk propagandaorganisation, som ständigt mjölkar västvärldens folk på pengar. Vissa länder inser vad som pågår och är med all rätt mer kallsinniga till FN, såsom exv USA. Andra nationer tillber guldkalven och ser FN som sanningens ljus över mänskligheten. I den senare gruppen är Sveriges politiker ledande, framför allt partier till vänster. Miljarder från statskassan går redan till FN, som trots detta riktar nya politiska krav till svenskarna att skänka ännu mer pengar. Och ett svenskt folk som i århundraden av kyrkan tvingats att skänka ett tionde har snabbt vant sig att ge gåvor till det nya politiska prästerskapet.

Någon invänder kanske att FN uträttar en hel del gott. Jag bestrider givetvis inte att akut sjukvård och matleveranser är något välkommet. Men för det krävs inget MegaFN. Det är ju bara en mindre del av FN-rörelsens politiska agenda. Framför allt sysselsätter FN en gigantisk byråkrati för planering av människors liv från vaggan till graven. Det hela påminner om dåtidens påvekyrka som i Guds namn hade liknade ambitioner att från Rom styra mänskligheten. Det gick inte alls bra. Inget säger att FN lyckas bättre.

FN:s verktyg är – liksom kristenhetens organisationer – att få människor att få dåligt samvete för världens många ofullkomligheter. Trots att fattigdomen minskat drastiskt via nationella satsningar på jordbruk, industri och handel så vevar FN sin gamla krisfilm dag efter dag. Kärnan i budskapet är förstås att en tro på FN är den rätta vägen mot framtiden. Men vilka resultat kan egentligen några tusental FN-byråkrater i storstäder som NewYork, Genève, Rom, London, Nairobi osv åstadkomma? Stora ämbetsverk producerar mest papper och tjänsteresor och endast i obetydlig mån verkstad i människors vardag. Det vet FN:s ledare. Men liksom påverkyrkan kämpar man som sagt för världsherravälde.

Och det sker med nästan alla tänkbara medel. I klimatdebatten hävdar FN att CO2-hypotesens verkningar faktiskt håller på att döda mänskligheten. Detta sker på ett centralt plan. Annonsen ovan visar vad byråkraterna sysslar med lokalt. I juletider gäller det att vilseleda folket så att det betalar ännu mer pengar till FN. Rena geschäftet! Organisationens agerande är ohållbart i ordets rätta bemärkelse!

Min paroll är därför:

Hellre en julklapp till barnen än ännu en FN-byråkrat!

Varför? Julklappen har en god chans att skapa glädje hos en kär person. Pengar till FN göder en redan fet byråkrati.

Torsten Sandström