Wikimedia

Häromdagen hörde jag på SR P1 ett reportage om mäns våld mot kvinnor. Flera otäcka berättelser om ett allvarligt problem. Att männens biologi – deras gener – spelar in gör knappast saken bättre. Civilisationen har inte trängt igenom så långt ännu. Att svenska män i genomsnitt är bättre än klanernas islamska kvinnoförtryckare är dock säker.

Det jag reagerade över är journalistens – och han är inte alls ensam inom sin yrkeskår – breda användning av ordet våld. Exv talar han om en kvinna som lurats att skriva på ett lån till förmån för en anhörig till mannen, något hon nu ångrade efter att hon lämnat relationen. Min reaktion är att detta inte rör sig om våld. Våld rör ju något kroppsligt. Men reportern på SR vevade på vitt och brett om såväl ”psykiskt” som ”ekonomiskt våld”.

Därför kollade jag men språkets experter. Svenska akademins ordlista definiera ”våld” så här:

● (otillbörlig) an­vändning av fysisk styrka som påtrycknings- eller bestraffnings­medel (min fetstil)

Samtidigt vet jag att svenska feminister och vänsterns anhängare gärna vill få alla oönskade manliga reaktioner att framstå som utslag av ”våld”. Till och med det svenska rättsväsendet har smitttats av feministernas stridsrop. I en departmentspromemoria 2022:18 diskuteras således ”Straffansvar för psykiskt våld”.

Det vi ser är alltså en medveten inflation av det svenska språket. Inte bara från medievänstern utan också från den som behärskar kanslihuset Rosenbad. Om ett samtal förs utan traditionella nyanser blir det vilseledande och svårt att greppa. Det blir en sörja. Detta sker inte sällan genom slarv. Men I detta fall är det fråga om indoktrinering. Alltså om en medveten vrängning av orden i politiska syften.

Vem vet hur kvinnans relation till mannen i reportaget såg ut då hon skrev på lånet till mannens släkting? Hon kan ha hotats till det, lurats eller gjort det med varma tankar. Men inte har hon utsatts för kroppsligt våld! Skillnaden är viktig! Och i Brottsbalken måste skillnaden upprätthållas! Annars ges polisen och svenska åklagare alltför stor makt att trakassera enskilda.

Torsten Sandström

Please follow and like us: