Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Ord som vrängs i politiska syften

Uncategorised Posted on mån, november 07, 2022 12:22:10

Wikimedia

Häromdagen hörde jag på SR P1 ett reportage om mäns våld mot kvinnor. Flera otäcka berättelser om ett allvarligt problem. Att männens biologi – deras gener – spelar in gör knappast saken bättre. Civilisationen har inte trängt igenom så långt ännu. Att svenska män i genomsnitt är bättre än klanernas islamska kvinnoförtryckare är dock säker.

Det jag reagerade över är journalistens – och han är inte alls ensam inom sin yrkeskår – breda användning av ordet våld. Exv talar han om en kvinna som lurats att skriva på ett lån till förmån för en anhörig till mannen, något hon nu ångrade efter att hon lämnat relationen. Min reaktion är att detta inte rör sig om våld. Våld rör ju något kroppsligt. Men reportern på SR vevade på vitt och brett om såväl ”psykiskt” som ”ekonomiskt våld”.

Därför kollade jag men språkets experter. Svenska akademins ordlista definiera ”våld” så här:

● (otillbörlig) an­vändning av fysisk styrka som påtrycknings- eller bestraffnings­medel (min fetstil)

Samtidigt vet jag att svenska feminister och vänsterns anhängare gärna vill få alla oönskade manliga reaktioner att framstå som utslag av ”våld”. Till och med det svenska rättsväsendet har smitttats av feministernas stridsrop. I en departmentspromemoria 2022:18 diskuteras således ”Straffansvar för psykiskt våld”.

Det vi ser är alltså en medveten inflation av det svenska språket. Inte bara från medievänstern utan också från den som behärskar kanslihuset Rosenbad. Om ett samtal förs utan traditionella nyanser blir det vilseledande och svårt att greppa. Det blir en sörja. Detta sker inte sällan genom slarv. Men I detta fall är det fråga om indoktrinering. Alltså om en medveten vrängning av orden i politiska syften.

Vem vet hur kvinnans relation till mannen i reportaget såg ut då hon skrev på lånet till mannens släkting? Hon kan ha hotats till det, lurats eller gjort det med varma tankar. Men inte har hon utsatts för kroppsligt våld! Skillnaden är viktig! Och i Brottsbalken måste skillnaden upprätthållas! Annars ges polisen och svenska åklagare alltför stor makt att trakassera enskilda.

Torsten SandströmEn galen medial värld

Uncategorised Posted on mån, november 07, 2022 11:40:50

Danska journaliststudenter röstar till drygt 70% vänster. Detta enligt de svenska journalisternas facktidning, Journalisten, se länken nedan. Sådana politiska värderingar har alltså de personer som i framtidens medier ska informerar allmänheten om vad som sker i samhället.

Sannolikt är situationen densamma i vårt land. Den kommande generationen är lika vänstervriden som den som idag bestämmer svenska tidningars innehåll. Att de tillåts härja sammanhänger med att mediehusens ägare satsar all kraft på det som är lönsamt, dvs film, sport, teve, livsstil, bilar och bostäder.

Undersökningen är gjord av en dansk journalisthögskola. Mest intressant är kommentaren från utbildningschefen på skolan till tidningen Journalistens reportage.

Han säger att det inte är något problem att journaliststudenter har en bestämd politisk uppfattning:

”Det viktigaste för mig är att de journaliststuderande är starka i professionen. Alltså att de kan lägga sina personliga åsikter åt sidan när de arbetar professionellt med journalistik. Det anser jag att man kan se att hela journalistkåren är duktig på.”

Fan tro´t! Svaret är nog från munnen på den blinde som länge lett sina enögda studenter. Men förhoppningsvis är danska journalister bättre på det han talar om. Men det är sannerligen inte den vanliga svenska journalisten i press, radio och teve. Här drivs normalt åsiktspolitik.

Torsten Sandström

https://www.journalisten.se/nyheter/danska-journaliststudenter-rostar-vanster