Den som vill skaffa sig en skev bild av Jordens klimat ska läsa Greta T:s skrift från 2022 som i vanlig opretentiös ordning heter Klimatboken. Sina unga år till trots (19) gör hon anspråk på att veta hela sanningen.

Det glädjer mig att mottagandet i Tyskland inte blivit vad Greta T nog väntat. Rubriken i den stora Bild Zeitung är talande:

Greta talar plötsligt som en vänsterextremist

Det lilla lammet från Stockholm visar alltså nu vargtänderna. Det gäller politik! Nu anfaller hon kapitalismen och marknadsekonomin. Hon säger att ”kapitalismen är ett system – som definieras genom kolonialism, imperialism, förtryck och folkmord – för att ackumulera det välstånd än bestämmer vår världsordning”. Det är alltså fråga om vrida klockan tillbaka i tiden. Antagligen kommer även då den moderna demokratin att ryka. Och hur ska den ersättas? Bäst att fråga Greta som har svar på allt.

Det är allvarligt att en stor del av västvärldens politiker och medier hyllar en person – som med tämligen grunda kunskaper i klimatvetenskap – fungerar som en basun för samhällsförändring. Men hon bygger sin tro på FN och organisationens inhyrda vetenskapliga lakejer. Alltså handplockade forskare som delar FN:s politiska syn på klimatskräcken. Genom denna enögda syn på klimatvetenskapen vill man omforma världssamfundet under FN:s ledning. Det är verkligen ett skräckscenario att FN-organisationens präster och prästinnor på de nationella skattebetalarnas bekostnad ska tillåtas att ständigt resa Jorden runt för att framföra ett budskap som med stor risk pekar mot ett auktoritärt och diktatoriskt samhällsstyre i framtiden (samtidigt som man parodiskt nog predikar mänskliga rättigheter). Bara FN:s skräckvisioner och organisationens ovilja att presentera alternativa forskares syn på uppvärmningen är tecken på inget annat än diktatoriska politiska grepp.

Torsten Sandström

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-inland/kapitalismus-umstuerzen-greta-spricht-wie-eine-linksextreme-81828096.bild.html

Please follow and like us: