Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

En kommunist som för PYD och YPG:s talan

Uncategorised Posted on lör, november 05, 2022 15:54:26
Wikiemdia.

Vänstermannen som sköter Sydsvenskans propagande utrikes och inrikes, Olle Lönneus, vet hur han ska vränga orden. Han har antagligen länge varit mot ett svenskt medlemskap i NATO. Ända tills sossarna efter många års krig i Ukraina började förstå Sveriges bästa.

När tillstånd till den svenska ansökan dröjer fortsätter han på kommunisternas linje. Då den glädjande nyheten om den svenska regeringens avståndstagande till de kurdiska exstremistorganisationerna PYD och YPG meddelades idag så svarar Lönneus med följande rubrik:

Därför tar Kristersson avstånd från kurderna som befriade oss från IS

Rubriken är skamlig. Det är sannerligen inte den svenska borgerligheten som i åratal gullat med kommunistiska kurder. Det har varit vänsterns bord och gullat har man verkligen gjort, senaste då kurden Kakabaveh hjälpte Magdalena Andersson bli statsminister. Men Sverige har som nation över huvud taget litet intresse i kurdernas strävan efter självständighet, som måhända kan vara rättvis. Däremot har den svenska nationen just nu ett stort och primärt behov, nämligen att gå Turkiet till mötes, oavsett om detta land leds av en diktatorstyp.

Det infama rör främst formuleringen ”befriade oss”. Okej att islamsk terrorism visat sitt fula tryne i Sverige, exempelvis på Drottninggatan i Stockholm. Men själva IS är närmast ett regionalt problem, som knappast kan sägas röra ”vår” befrielse som nation. Vi har däremot burit bördan för alltför många flyktingar från regionen. Men det är knappast PYD och YPG:s förtjänst – eller något värt att tacka för – utan snarare en följd av svensk passivitet och politisk naivitet avseende massinvandring.

Att Lönneus personligen vill gulla med PYD och YPG och deras anhang – i stil med Kakabaveh – är hans personliga sak (en linje han som vänsterman med hej och hå driver i Sydsvenskans spalter). Det är Lönneus kritik av den nya regeringens avståndstagandet som är motbjudande dubbelmoral av ett slag som Bonnierkoncernens tidningar numera excellerar i.

Kristersson driver utrikespolitik för svenska intressen! Inte för gullande med de kommunistorganisationer som Lönneus så gärna kramat och nu fortsätter att vänslas med.

Torsten SandströmGreta T pratar som en vänsterextremist

Uncategorised Posted on lör, november 05, 2022 15:17:31

Den som vill skaffa sig en skev bild av Jordens klimat ska läsa Greta T:s skrift från 2022 som i vanlig opretentiös ordning heter Klimatboken. Sina unga år till trots (19) gör hon anspråk på att veta hela sanningen.

Det glädjer mig att mottagandet i Tyskland inte blivit vad Greta T nog väntat. Rubriken i den stora Bild Zeitung är talande:

Greta talar plötsligt som en vänsterextremist

Det lilla lammet från Stockholm visar alltså nu vargtänderna. Det gäller politik! Nu anfaller hon kapitalismen och marknadsekonomin. Hon säger att ”kapitalismen är ett system – som definieras genom kolonialism, imperialism, förtryck och folkmord – för att ackumulera det välstånd än bestämmer vår världsordning”. Det är alltså fråga om vrida klockan tillbaka i tiden. Antagligen kommer även då den moderna demokratin att ryka. Och hur ska den ersättas? Bäst att fråga Greta som har svar på allt.

Det är allvarligt att en stor del av västvärldens politiker och medier hyllar en person – som med tämligen grunda kunskaper i klimatvetenskap – fungerar som en basun för samhällsförändring. Men hon bygger sin tro på FN och organisationens inhyrda vetenskapliga lakejer. Alltså handplockade forskare som delar FN:s politiska syn på klimatskräcken. Genom denna enögda syn på klimatvetenskapen vill man omforma världssamfundet under FN:s ledning. Det är verkligen ett skräckscenario att FN-organisationens präster och prästinnor på de nationella skattebetalarnas bekostnad ska tillåtas att ständigt resa Jorden runt för att framföra ett budskap som med stor risk pekar mot ett auktoritärt och diktatoriskt samhällsstyre i framtiden (samtidigt som man parodiskt nog predikar mänskliga rättigheter). Bara FN:s skräckvisioner och organisationens ovilja att presentera alternativa forskares syn på uppvärmningen är tecken på inget annat än diktatoriska politiska grepp.

Torsten Sandström

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-inland/kapitalismus-umstuerzen-greta-spricht-wie-eine-linksextreme-81828096.bild.html