Det är faktiskt något häpnadsväckande som sker. En stor del av västerlandets politiker och medier ägnar sig åt propaganda avseende en klimatkris som är mycket dåligt underbyggd med fakta. Varje dag skräckreportage i press, radio och teve.

Särskilt allvarlig är den mediala kören om civilisationens undergång. Man hade väntat sig att världens mest kompetenta skulle diskutera med varandra inför offentligheten – i ljuset från kameror och med mikrofonerna på – för att noga tillåtas mejsla fram fakta för och mot en förestående kris. Men så är det inte. Bara en åsikt framförs: alarmism!

Till och med en skolflicka som Greta T upphöjs till sanningsvittne. Och en vänsteraktivist, Erika Bjerström, utan känd utbildning över huvud taget i det komplexa ämnet, framför med darr på rösten nästan varje dag den nya klimatreligionen. Pressens och SR:s så kallade ”vetenskapssredaktörer” rabblar ständigt trossatser. Att det rör sig om bönehus är självklart. De ger inte minsta plats för motståndarens ord.

Därför lägger jag idag ut en bra text från Det goda samhället och Klimatupplysningen, två sociala plattformar som erbjuder bra motstånd mot den svenska enögdheten. Författare är professor Lennart Bengtsson, en av Sveriges mest internationellt kända meteorologer. Han kritik mot den nya krisreligionen är bitande. Läs och lär!

Torsten Sandström

Please follow and like us: