Jag kan förstå att staten genom en myndighet gärna vill annonsera avseende nyss fattade politiska beslut som är nödvändiga för medborgarna att ta del av. Alltså viktiga lagreformer od som trätt i kraft viss dag och som måste uppmärksammas.

Den självgoda och fåniga annonsering som exv Arbetsmiljöverket eller Försvarsmakten ständigt sysslar med är däremot ett allvarligt ofog som den nya blå-gula regeringen måste sätta punkt för. Det rör sig ju om att använda skattebetalarnas pengar för ideologisk propaganda. Sådan ska staten inte syssla med i en demokrati. Politiska beslut från riksdagen måste tala för sig själva. Och myndigheternas interna åsikter om ditt och datt kan framföras på deras hemsidor.

På bilden ser vi hur Arbetsmiljöverket i en dyrbar annons försöker ta åt sig äran av att skyddsåtgärder utvecklats i samverkan mellan företag och anställda. Myndigheten fullföljer sin linje med att utannonsera fåniga sagor för barn. Tidigare har jag på bloggen lagt ut liknande annonser från Försvarsmakten som – i avsaknad av ett försvar värt namnet – gärna vill visa på att man har en politisk korrekt syn i könsfrågor.

Vilken nytta gör reklam av detta slag? Ingen. I grunden är det enbart fråga om politisk legitimering. Se så bra vår myndighet är! Låt medborgarna själva dra en sådan slutsats om det finns anledning till detta. Det offentliga ska nämligen inte pracka på enskilda politiska åsikter. Särskilt inte om det är medborgarna som betalar propagandan.

Torsten Sandström

Please follow and like us: