Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Nu måste det vara slut med statens fåniga annonsering

Uncategorised Posted on mån, oktober 24, 2022 15:36:47

Jag kan förstå att staten genom en myndighet gärna vill annonsera avseende nyss fattade politiska beslut som är nödvändiga för medborgarna att ta del av. Alltså viktiga lagreformer od som trätt i kraft viss dag och som måste uppmärksammas.

Den självgoda och fåniga annonsering som exv Arbetsmiljöverket eller Försvarsmakten ständigt sysslar med är däremot ett allvarligt ofog som den nya blå-gula regeringen måste sätta punkt för. Det rör sig ju om att använda skattebetalarnas pengar för ideologisk propaganda. Sådan ska staten inte syssla med i en demokrati. Politiska beslut från riksdagen måste tala för sig själva. Och myndigheternas interna åsikter om ditt och datt kan framföras på deras hemsidor.

På bilden ser vi hur Arbetsmiljöverket i en dyrbar annons försöker ta åt sig äran av att skyddsåtgärder utvecklats i samverkan mellan företag och anställda. Myndigheten fullföljer sin linje med att utannonsera fåniga sagor för barn. Tidigare har jag på bloggen lagt ut liknande annonser från Försvarsmakten som – i avsaknad av ett försvar värt namnet – gärna vill visa på att man har en politisk korrekt syn i könsfrågor.

Vilken nytta gör reklam av detta slag? Ingen. I grunden är det enbart fråga om politisk legitimering. Se så bra vår myndighet är! Låt medborgarna själva dra en sådan slutsats om det finns anledning till detta. Det offentliga ska nämligen inte pracka på enskilda politiska åsikter. Särskilt inte om det är medborgarna som betalar propagandan.

Torsten SandströmSlöjförbud inom verksamhet som är publik!

Uncategorised Posted on mån, oktober 24, 2022 09:57:23

Just nu pågår stora demonstrationer i Iran och runtom i världen mot den persiska terrorregimen. Kvinnor bränner sina slöjor och klipper håret. De protesterar mot en könsförtryckande islamsk ideologi, som går ut på att låsa in kvinnor bakom åldriga normer om könsstympning, klädsel, uppträdande och ordval. Det är en befrielse bara att höra talas om det uppror som pågår mot religionens blodiga övervåld. Jag hoppas på mullornas fall!

Om jag förflyttar blicken till Sverige så talar den nya regeringen med all rätt om hur socialdemokratin under åtta år misslyckats med inlemmandet av invandrare i en svensk kultur. Det rör sig om språk. Det rör sig om arbete för egen försörjning. Men det rör sig också om kvinnoförtryck. Här har det officiella svenska samhället hittills enbart intresserat sig för det man kallar ”hederskultur”, ett täckord för nationella klaners egen rättskipning, som ibland får dödlig utgång. Däremot har Sverige struntat i den muslimska kvinnorollen som den uttrycks i underkastelse, slöjor och en uppenbar ojämlikhet mellan könen.

Jag menar att svenska politiker här visat stort oförnuft och feghet. Det är just frånvaron av mod att peka med hela handen som är det allvarliga. När det gäller svenska mäns tillkortakommanden – och de är uppenbara – han det offentliga Sverige sannerligen inte tvekat att ingripa med hård kritik. Det har jag inget emot såvida ingreppen är baserade på sund analys.

Men när det gäller muslimska kvinnor här i landet har det samlade Sverige visat största feghet. I stället talar man om respekt. Och visst har muslimska kvinnor rätt att göra sina egna religiösa val, inbegripet slöjor och liknande. Det är en privat rätt, som samhället har rätt att förbjuda vid kollision med allmänna intressen. Den svenska staten måste enligt min mening agera tufft för integration. Och därför motverka att slöjor används i offentliga sammanhang, inom vård, skola och i andra publika relationer.

Jag kom att tänka på saken då jag ännu en gång på SVT – God kväll – sett hur en muslimsk kvinna i egenskap av kock uppträtt i slöja. Som sagt är det inte första gången som SVT presenterar detta förtryckande scenario. Jag har inget emot de aktuella kvinnornas medverkan i teve. Men den borde villkoras av att de uppträder utan förtryckande symboler. Någon svarar att de aktuella kvinnorna inte upplever slöjor som negativa symboler. Struntprat säger jag, ty i grunden beror deras åsikter på samma religiösa dogm som kvinnor i dagens Iran protesterar mot. Det rör sig inte om religionsfrihet, utan om en manlig ideologi som baseras på makt över kvinnans kropp och själ.

Den svenska staten måste följa i Frankrikes fotspår och i lag förbjuda slöjor inom verksamhet som kan kallas offentlig. Det gäller ju att skapa goda föredömen för en uppväxande generation. Ska det vara så förbaskat svårt att förstå? Att sossar agerar vindflöjlar är en sak – de har åtta års trist historia bakom sig av fjäskande för läskiga svenska mullor och förtryckta muslimska kvinnor i landets utanförskapsområden.

Men en ny svensk regering bör sätta ned foten. Det rör sig ju om vettig integration – en svensk bristvara. privatliv är en sak. Den offentliga arenan måste hållas fri från förtryckets symboler!

Torsten Sandström