En högst levande varg. Wikimedia.

Den svenska rättsstaten mår inte riktigt bra. Det är ett faktum. I mina bloggar har olika brister lyfts fram. Jag menar att rättsväsendet allmänt sett fungerar enligt lagarnas bestämmelser. Men punktvis har respekten för lagen tunnats ut, så att elakartade missförhållanden kommit att uppdagas. En viktig del av den röta som kommer i dagen sammanhänger med att tjänstemän inom rättsapparaten emellanåt agerar enligt egen politisk övertygelse och i strid mot gällande bestämmelser. Att detta sker beror i huvudsak på bristen av ett effektivt tjänsteansvar för offentligt anställda. Det avskaffades av Olof Palme, som en ryggdunk till de svärmar av byråkrater han sökt allians med.

På så vis blir den svenska åklagarmyndighetens – och polisens – förföljelseliknande handläggning av ärendet om ett påstått försök till jaktbrott av Karl Hedin ett typexempel på en politiskt präglad jakt på medborgare utan skuld. Viktigt är att någon död varg aldrig skådats i Hedins närhet. Den ena åklagaren har ändå gått den andra till mötes i syfte att komma åt Hedin. Påståendet om ett struntbrott har medvetet förstorats och medför att Hedin tillbringat en månad i häkte! Hedin har utsatts för telefonavlyssning. Vidare har ett centralt vittne ljugit och själv agerat allvarligt kriminellt, men ändå använts som bevis av åklagarmyndigheten. Hedin har fråntagits sina jaktvapen under flera års tid. Mot hans väl renommerade bolag har talan förts om företagsbot. Och när Västmanlands tingsrätt med enastående tydlighet frikänt Hedin har åklagarmyndigheten ändå fört brottmålet vidare till Svea hovrätt, som häromdagen äntligen fastställt tingsrättens friande dom. Det vi sett är inte ett rättssamhälle i verksamhet, utan yttringar av politisk förföljelse av Hedin på grund av hans åsikter och ord.

Karl Hedins fall kan inte avslutas enbart genom den frikännande domen och ett kommande skadestånd till Hedin. Själva mekanismen – som innebär att enskilda tjänstemän inom rättsapparaten (i samverkan) tillåts ta sig själva rätt i strid mot svensk lag – måste utredas. Sverige ska inte vara en polisstat utan en rättsstat!

Det verkar som den nya gul-blå regeringen har ambition att ta itu med tjänsteansvar och annat. Det är mycket bra. Bästa vore en något bredare utredning, som försöker styra upp de viktigaste hålen i den svenska rättsstaten. Förutom det sagda bör frågor om domartillsättningar utredas att sossarnas grepp definitivt skärs av för framtiden. Dessutom bör en särskild domstol för lagprövning införs. Vidare bör frågan om delegation till myndighet av makt att lagstifta begränsas. Vi kan inte fortsätta med att ge djungeln av miljömyndigheter rätt att jaga medborgare i land och stad med flummiga former som inte fått direkt tillstånd från riksdagen. Även här finns alltså en koppling till angreppet mot Karl Hedin.

Vill du läsa en kort sammanfattning av åklagarmyndighetens skumraskagerande så rekommenderar jag följande länk från tidningen Bulletin.

Torsten Sandström

https://bulletin.nu/bakgrund-malet-mot-karl-hedin-bar-spar-av-ett-rattshaveri

Please follow and like us: