Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

En politisk bedragare ser en dyster framtid

Uncategorised Posted on ons, oktober 19, 2022 17:26:50

Exit åt vänster. Wikimedia.

Häromdagen kunde man läsa följande rubrik i SvD:

S-toppen Tobias Baudin: Ett gäng förlorare som ska bilda regering

Sossarnas partisekreterare syftar på att M, KD och L fått sjunkande stöd i hösten val. Men han vill inte lyfta blicken och se på de egna resultaten, plus 0, 1 % jämfört med senaste val, men långt under partiets resultat i flydda tider.

I själva verket vill Baudin skaka av sig en mörk syn på den egna framtiden. Han har försökt göra karriär inom sossarna politiska nätverk. Men han är sent ute. Partiet har nämligen 2022 misslyckats med sin dödskallemärkning av SD. Försöket att beskriva SD som parias har gått om intet – förmodligen för all framtid, såsom i våra nordiska grannländer. Och idag står nu Baudin och hans politiska anhang med tomma händer. Det Sverige som de lämnat i söndring ska nu resas upp av just SD, under ledning av den nyvalda regeringen.

Om den nya regeringen lyckas kommer det att bli närmast omöjligt för S-partiet att komma åter till makten under överskådlig framtid. Det vet alla ledande sossar (som lanserat metoden att häxbränna SD). Därför läser man desperation i blicken hos ledamöterna i den avgående regeringen. Och Baudin inser också hur fältet ligger. Därför är han en dålig förlorare. Och därför yrar han.

Torsten SandströmDags att utreda rättshaveriet mot Karl Hedin!

Uncategorised Posted on ons, oktober 19, 2022 10:33:17

En högst levande varg. Wikimedia.

Den svenska rättsstaten mår inte riktigt bra. Det är ett faktum. I mina bloggar har olika brister lyfts fram. Jag menar att rättsväsendet allmänt sett fungerar enligt lagarnas bestämmelser. Men punktvis har respekten för lagen tunnats ut, så att elakartade missförhållanden kommit att uppdagas. En viktig del av den röta som kommer i dagen sammanhänger med att tjänstemän inom rättsapparaten emellanåt agerar enligt egen politisk övertygelse och i strid mot gällande bestämmelser. Att detta sker beror i huvudsak på bristen av ett effektivt tjänsteansvar för offentligt anställda. Det avskaffades av Olof Palme, som en ryggdunk till de svärmar av byråkrater han sökt allians med.

På så vis blir den svenska åklagarmyndighetens – och polisens – förföljelseliknande handläggning av ärendet om ett påstått försök till jaktbrott av Karl Hedin ett typexempel på en politiskt präglad jakt på medborgare utan skuld. Viktigt är att någon död varg aldrig skådats i Hedins närhet. Den ena åklagaren har ändå gått den andra till mötes i syfte att komma åt Hedin. Påståendet om ett struntbrott har medvetet förstorats och medför att Hedin tillbringat en månad i häkte! Hedin har utsatts för telefonavlyssning. Vidare har ett centralt vittne ljugit och själv agerat allvarligt kriminellt, men ändå använts som bevis av åklagarmyndigheten. Hedin har fråntagits sina jaktvapen under flera års tid. Mot hans väl renommerade bolag har talan förts om företagsbot. Och när Västmanlands tingsrätt med enastående tydlighet frikänt Hedin har åklagarmyndigheten ändå fört brottmålet vidare till Svea hovrätt, som häromdagen äntligen fastställt tingsrättens friande dom. Det vi sett är inte ett rättssamhälle i verksamhet, utan yttringar av politisk förföljelse av Hedin på grund av hans åsikter och ord.

Karl Hedins fall kan inte avslutas enbart genom den frikännande domen och ett kommande skadestånd till Hedin. Själva mekanismen – som innebär att enskilda tjänstemän inom rättsapparaten (i samverkan) tillåts ta sig själva rätt i strid mot svensk lag – måste utredas. Sverige ska inte vara en polisstat utan en rättsstat!

Det verkar som den nya gul-blå regeringen har ambition att ta itu med tjänsteansvar och annat. Det är mycket bra. Bästa vore en något bredare utredning, som försöker styra upp de viktigaste hålen i den svenska rättsstaten. Förutom det sagda bör frågor om domartillsättningar utredas att sossarnas grepp definitivt skärs av för framtiden. Dessutom bör en särskild domstol för lagprövning införs. Vidare bör frågan om delegation till myndighet av makt att lagstifta begränsas. Vi kan inte fortsätta med att ge djungeln av miljömyndigheter rätt att jaga medborgare i land och stad med flummiga former som inte fått direkt tillstånd från riksdagen. Även här finns alltså en koppling till angreppet mot Karl Hedin.

Vill du läsa en kort sammanfattning av åklagarmyndighetens skumraskagerande så rekommenderar jag följande länk från tidningen Bulletin.

Torsten Sandström

https://bulletin.nu/bakgrund-malet-mot-karl-hedin-bar-spar-av-ett-rattshaveri