Byråkrati skapar nya hierarkier, allt fler chefer, fler möten, mer uppföljning och rapportering i en aldrig sinande ström. Här formas fenomenet Parkinsons lag, dvs hur sju personer kan fås att utföra arbete för en.

Oroade vänstermedier rapporterar att flera chefer för statliga korstågsmyndigheter uttrycker rädsla för att den gul-blå regeringen kommer att banta eller sparar bort organisationerna. Jag antar att de främst är feministorganisationer, jämställdhetskämpar av regnbågens alla färger, myndigheter som ska dela ut statsbidrag till ideella organisationer osv som främst ligger i skottlinjen. Men även flera dussin andra byråkratier som vill låtsas samhällsförändring (utan att något viktigt händer).

Själv blir jag så glad om det kommer att ske. Ett av vänsterliberalernas knep att förespegla samhällsförändring har länge varit att inrätta nya myndigheter med omöjliga eller i vart fall komplett luftiga uppgifter. Det är fråga om försök att legitimera en förändring som knappast sker, utan i huvudsak stannar vid byråkratiska aktiviteter, såsom sammanträden, affischering, broschyrer, konferenser, tjänsteresor osv. Den ena myndigheten radas på så vis upp vid sidan av den andra så att det blir ytterst oklart vem som egentligen ansvarar för vad. På så vis har nästan varje samhällsfråga fått sin myndighet, utan att själva problematiken i grunden påverkats nämnvärt. Nedan följer en länk som beskriver Sveriges 250- 450 myndigheter, beroende på hur man räknar dem. Läs gärna och se vilka myller av politisk sörja som fått sin egen myndighet.

Visst är det en befrielse att banta statens onödiga apparat. Sora pengar sparas och antalet vänsterbyråkrater minskas – något som innebär en rensning i antalet statsbyråkrater som i åratal och i vått och torrt backat upp socialdemokratiska ministärer, skrivit kravtexter i medier och fått svaga människor att känna sig ännu vilsnare.

Jag hoppas därför verkligen att en myndighetsgranskning kommer att ske. Samt att rader av politruker på myndighetsnivå tvingas skaffa sig jobb genom egen kompetens och inte bara politisk förmåga. Med tiden kan Sverige kanske bli ett friskare samhälle. Och våra skattepengar användas sundare.

Torsten Sandström

https://myndighetsregistret.com
Please follow and like us: