Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Kommer TIDÖ att innebära en bantning av statens byråkratier?

Uncategorised Posted on sön, oktober 16, 2022 16:49:16

Byråkrati skapar nya hierarkier, allt fler chefer, fler möten, mer uppföljning och rapportering i en aldrig sinande ström. Här formas fenomenet Parkinsons lag, dvs hur sju personer kan fås att utföra arbete för en.

Oroade vänstermedier rapporterar att flera chefer för statliga korstågsmyndigheter uttrycker rädsla för att den gul-blå regeringen kommer att banta eller sparar bort organisationerna. Jag antar att de främst är feministorganisationer, jämställdhetskämpar av regnbågens alla färger, myndigheter som ska dela ut statsbidrag till ideella organisationer osv som främst ligger i skottlinjen. Men även flera dussin andra byråkratier som vill låtsas samhällsförändring (utan att något viktigt händer).

Själv blir jag så glad om det kommer att ske. Ett av vänsterliberalernas knep att förespegla samhällsförändring har länge varit att inrätta nya myndigheter med omöjliga eller i vart fall komplett luftiga uppgifter. Det är fråga om försök att legitimera en förändring som knappast sker, utan i huvudsak stannar vid byråkratiska aktiviteter, såsom sammanträden, affischering, broschyrer, konferenser, tjänsteresor osv. Den ena myndigheten radas på så vis upp vid sidan av den andra så att det blir ytterst oklart vem som egentligen ansvarar för vad. På så vis har nästan varje samhällsfråga fått sin myndighet, utan att själva problematiken i grunden påverkats nämnvärt. Nedan följer en länk som beskriver Sveriges 250- 450 myndigheter, beroende på hur man räknar dem. Läs gärna och se vilka myller av politisk sörja som fått sin egen myndighet.

Visst är det en befrielse att banta statens onödiga apparat. Sora pengar sparas och antalet vänsterbyråkrater minskas – något som innebär en rensning i antalet statsbyråkrater som i åratal och i vått och torrt backat upp socialdemokratiska ministärer, skrivit kravtexter i medier och fått svaga människor att känna sig ännu vilsnare.

Jag hoppas därför verkligen att en myndighetsgranskning kommer att ske. Samt att rader av politruker på myndighetsnivå tvingas skaffa sig jobb genom egen kompetens och inte bara politisk förmåga. Med tiden kan Sverige kanske bli ett friskare samhälle. Och våra skattepengar användas sundare.

Torsten Sandström

Hem


En örfil åt medievänstern

Uncategorised Posted on sön, oktober 16, 2022 10:30:54

I goda Bulletin delar Hans Bergström – före detta chefredaktör för DN – ut en smocka åt den medievänster som i åratal fört ut nationen på svag is. Bergström beskriver hur okunniga journalister vilsefört allmänheten inför och efter TIDÖ. Han berömmer Ulf Kristerssons strategi, som svenska hej-och hå-journalister just nu gör allt för att smutsa. En känd metod sedan vänsterns ungdom.

Hans ord har extra tyngd i och med Bergströms tidigare insiderposition i Sveriges till upplagan största mediehus. Hans gamla tidning har förvandlats till en lekstuga där det – varje dag och nästan på varje sida i tidningen – förs ett vänsterpolitiskt snöbollskrig mot saklighet och förnuft. Jag vet, ty jag jag har länge prenumererat på DN!

Torsten Sandström

https://bulletin.nu/hans-bergstrom-relexioner-kring-regeringsbildningen