Jag blir mer och mer övertygad om att så är fallet. Okej, det finns åtskilliga kvalificerade skribenter. Men antalet so går på tomgång är tyvärr så många fler. Det trista är att tidningsägarna tycks vilja ha det så. På så så vis närmast sig DN kvällstidningen Aftonbladet med expressfart.

Ibland blir billigheten så framträdande att man häpnar. Idag har DN:s kulturdel ett reportage om en musiker som heter Tove Lo. Hon fotografers på kulturdelen fram sida. Hela denna upptas av denna bild samt meningen:

Jag fick jobba oerhört för att

acceptera min kropp.

Alltså inte ett ord om hennes musik. Eller tankar om att sjunga. Bara ett enda stånkande om hennes syn på den egna kroppen. Det är så simpelt att man tappar fattningen. Men sådan är dagens tidningsjournalistik.

Att inte de kvalificerade skribenter som finns protesterar mot denna gränslösa förenkling! Att det inte sker. sammanhänger antagligen med att gammelmediernas undergång syns vid horisonten. Det gäller för dem som kan att rädda brödfödan.

Torsten Sandström

Please follow and like us: