Häromdagen publicerade jag en text i Bulletin och på bloggen om ”Schizofren svensk politik”. Igår anlände följande brev till en av mina e-postlådor.

Hej Torsten!

Det här mailet kommer från Intresseföreningen för schizofreni i Göteborg (IFS). Vi har startat ett projekt som heter StigmaWatch, och som syftar till att verka för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier.

I en artikel i Bulletin (utlagd på nätet den 2:e augusti i år) talar du om det svenska politiska landskapet. Artikeln har rubriken ”Det schizofrena tillståndet i svensk politik”. Vi spårar bakom ordvalet ett tyvärr inte alldeles ovanligt missförstånd och skulle vilja fästa din uppmärksamhet på det.

Vi vill bara påtala att schizofreni inte betyder personlighetsklyvning eller multipla personligheter. Att använda det så kan verka stötande och stigmatiserande. Människor med egen erfarenhet av schizofreni och deras anhöriga reagerar starkt mot det. Den klyvning som diagnosen syftar på är en klyvning mellan kognition och emotion.

Schizofreni är en sjukdom som utmärks av allvarliga psykossymtom, stora funktionsnedsättningar och ett ofta livslångt lidande. Det finns idag ca 30-35 000 personer i Sverige som är direkt drabbade. Schizofreni är en diagnos, inte ett vedertaget uttryck.

Schizofreniförbundet (som IFS är en del av) organiserar personer med egen erfarenhet av schizofreni och deras anhöriga. Om du vill veta mer om projektet StigmaWatch, om schizofrenisjukdom, psykosbehandling, stigma, psykiska funktionsnedsättningar och anhörigas situation så är du välkommen att kontakta oss.

”Stigma kan vi leva utan”

Vänliga hälsningar
Peter Georgsson
Administratör StigmaWatch

StigmaWatch / IFS Göteborg
Lasarettsgatan 1 • 411 19 GÖTEBORG
TEL. 031 – 15 51 14
E-POST peter@ifsgoteborg.se
WEB www.stigmawatch.se

Det var en intressant upplevelse att som upphovsman till Anti-pk-bloggen.se ta emot detta budskap. Därför tackade jag så här (via gmail).

Hej Peter!

Tack för brev på min jobbmail!

Jag känner till den psykiska diagnosen. Men själsliga tillstånd används som bekant ofta i vardagsspråket i överförd bemärkelse, exv stollig, tokig, bindgalen osv. I talspråket talas det om man känner sig schizofren eller till och med skizzig. Uttrycket används dessutom i samhällsdebatten i Sverige och utomlands och alla inser att det tar sikte på egenskaper hos föremålet ifråga (exv ett samhälle)  och inte sjukdomsdiagnoser avseende enskilda individer. Avsikten är alltså inte att skada någon. Det tror jag nästan alla läsare inser, som tänker fritt. 

Men jag anar att Stigma vill ändra på det, liksom att Pippis pappa inte längre får kallas negerkung eller att ursprungsbefolkningen i Lappland inte får kallas lappar. Som kanske är bekant driver jag en samhällsblogg med namnet ”anti-pk-bloggen”. Den tar just sikte på negativa tendenser till likriktning av samhället – om än det sker i välvillig mening. Innebörden är att människor till sist endast vågar tala och tänka som den politiska eliten för stunden tycker är rätt. Alltså en tendens till framväxten av storebrorssamhället. 

Därför beklagar jag ditt brev. ”PK måste vi nämligen försöka leva utan.”

Med vänliga hälsningar
Torsten

_ _ _

Till saken hör att organisationen Stigma åtminstone delvis finansieras med offentliga medel, såsom bidrag från Allmänna arvsfonden. Vi ser alltså hur det offentliga vill påverka samtalet i Sverige och peka finger på användningen av ord som makthavarna anser otillåtna. Alltså förbjuda val av ord som är helt lagliga och egentligen helt oförargliga. Existensen av en offentligt finansierad språkpolis är förstås precis motsatsen till definitionen om hur ett fritt och öppet samhälle bör se ut.

Torsten Sandström

Please follow and like us: