Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Sossarnas dubbelmoral

Uncategorised Posted on ons, augusti 10, 2022 14:19:28

Enligt Dagens industri uppmanar Magdalena Andersson svenska företag:

”Plocka inte hit arbetskraft

från andra delar av världen”

Hennes motivering är att företagen borde anstränga sig för att hitta sin arbetskraft bland personer i utanförskap.

Jaha säger jag. Hennes önskan är visa sig på styva linan inför LO. Men naturligtvis vet hon att efterfrågan på anställda från utlandet är högst avseende väl utbildade och kompetenta och dessa finns inte i utanförskapsområdena.

Hon borde också veta att jordbrukets företag söker anställda för enkla skördeuppgifter. Utan dessa arbetare blir maten förstås dyrare för svenska konsumenter. Men dessa tidsbegränsade och tunga jobb vill normalt inte arbetslösa invandrare från förorterna ta. Inte heller arbetslösa svenskar. Det är ju mer gynnsamt och bekvämare att leva på bidrag (som riskerar att försvinna för den som tar ett jobb).

Andersson vill nämligen inte förstå att mängden bidrag till nyanlända i utanförskapsområdena försvårar ett inlemmande av dessa personer i vanligt lönearbete. Då hon misslyckats med integration bidragsvägen måste hon skälla på företagen.

I grunden är det sossarnas planering av arbetsmarknaden samt deras massiva bidragspolitik som gjort såväl svenskar som invandrare alltmer obenägna att försörja sig själva. Bidragspolitiken har blivit en fälla. På denna punkt har Moderaterna helt rätt. Och sossarna ger prov på dubbel moral.

Torsten SandströmDet kom ett pk-brev i min låda

Uncategorised Posted on ons, augusti 10, 2022 10:06:12

Häromdagen publicerade jag en text i Bulletin och på bloggen om ”Schizofren svensk politik”. Igår anlände följande brev till en av mina e-postlådor.

Hej Torsten!

Det här mailet kommer från Intresseföreningen för schizofreni i Göteborg (IFS). Vi har startat ett projekt som heter StigmaWatch, och som syftar till att verka för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier.

I en artikel i Bulletin (utlagd på nätet den 2:e augusti i år) talar du om det svenska politiska landskapet. Artikeln har rubriken ”Det schizofrena tillståndet i svensk politik”. Vi spårar bakom ordvalet ett tyvärr inte alldeles ovanligt missförstånd och skulle vilja fästa din uppmärksamhet på det.

Vi vill bara påtala att schizofreni inte betyder personlighetsklyvning eller multipla personligheter. Att använda det så kan verka stötande och stigmatiserande. Människor med egen erfarenhet av schizofreni och deras anhöriga reagerar starkt mot det. Den klyvning som diagnosen syftar på är en klyvning mellan kognition och emotion.

Schizofreni är en sjukdom som utmärks av allvarliga psykossymtom, stora funktionsnedsättningar och ett ofta livslångt lidande. Det finns idag ca 30-35 000 personer i Sverige som är direkt drabbade. Schizofreni är en diagnos, inte ett vedertaget uttryck.

Schizofreniförbundet (som IFS är en del av) organiserar personer med egen erfarenhet av schizofreni och deras anhöriga. Om du vill veta mer om projektet StigmaWatch, om schizofrenisjukdom, psykosbehandling, stigma, psykiska funktionsnedsättningar och anhörigas situation så är du välkommen att kontakta oss.

”Stigma kan vi leva utan”

Vänliga hälsningar
Peter Georgsson
Administratör StigmaWatch

StigmaWatch / IFS Göteborg
Lasarettsgatan 1 • 411 19 GÖTEBORG
TEL. 031 – 15 51 14
E-POST peter@ifsgoteborg.se
WEB www.stigmawatch.se

Det var en intressant upplevelse att som upphovsman till Anti-pk-bloggen.se ta emot detta budskap. Därför tackade jag så här (via gmail).

Hej Peter!

Tack för brev på min jobbmail!

Jag känner till den psykiska diagnosen. Men själsliga tillstånd används som bekant ofta i vardagsspråket i överförd bemärkelse, exv stollig, tokig, bindgalen osv. I talspråket talas det om man känner sig schizofren eller till och med skizzig. Uttrycket används dessutom i samhällsdebatten i Sverige och utomlands och alla inser att det tar sikte på egenskaper hos föremålet ifråga (exv ett samhälle)  och inte sjukdomsdiagnoser avseende enskilda individer. Avsikten är alltså inte att skada någon. Det tror jag nästan alla läsare inser, som tänker fritt. 

Men jag anar att Stigma vill ändra på det, liksom att Pippis pappa inte längre får kallas negerkung eller att ursprungsbefolkningen i Lappland inte får kallas lappar. Som kanske är bekant driver jag en samhällsblogg med namnet ”anti-pk-bloggen”. Den tar just sikte på negativa tendenser till likriktning av samhället – om än det sker i välvillig mening. Innebörden är att människor till sist endast vågar tala och tänka som den politiska eliten för stunden tycker är rätt. Alltså en tendens till framväxten av storebrorssamhället. 

Därför beklagar jag ditt brev. ”PK måste vi nämligen försöka leva utan.”

Med vänliga hälsningar
Torsten

_ _ _

Till saken hör att organisationen Stigma åtminstone delvis finansieras med offentliga medel, såsom bidrag från Allmänna arvsfonden. Vi ser alltså hur det offentliga vill påverka samtalet i Sverige och peka finger på användningen av ord som makthavarna anser otillåtna. Alltså förbjuda val av ord som är helt lagliga och egentligen helt oförargliga. Existensen av en offentligt finansierad språkpolis är förstås precis motsatsen till definitionen om hur ett fritt och öppet samhälle bör se ut.

Torsten Sandström