Jag läser i Sydsvenskan om en toppnyhet. En arkitekturstudens från Lund jobbar just nu med sitt examensarbete på en öde Teknisk högskola. Hon snickrar nämligen på en mobil queer bastu i trä! Och antagligen ska den hinna bli klar till någon av landets många Pridefestivaler.

Min respekt för svensk arkitektutbildning har tidigare inte varit stor. Och inte blir den större när jag nu ser hur en person gör ett examensarbete som förefaller vara rena skämtet (till saken hör att jag själv är inbiten bastubadare). Flertalet befintliga bastur är såvitt jag vet passande för alla sexuella preferenser. Viktigare är att studier och examensarbeten är allvarliga fenomen. Det rör sig om att pröva någon inför inför yrkesexamen. Och nog finns det seriösa uppgifter för arkitekter i bostadsbristens Sverige, i stil med huskroppar som erbjuder boende flexibla lösningar efter behov och tillgång på pengar.

Men inom arkitektutbildningen i Lund tycks vänsterns fria val och politiska korrekthet härska. Inte undra på att det ritas hus som är fula och dyra. Men iklädd traditionellt svarta arkitektkläder snickrar nu studenten i Lund på sin fåniga mobila bastu för sexuella behov. Inte rör det sig om analys eller förnyelse av den egna vetenskapen om konstruktion av byggnader för angelägna samhällsändamål . Här leks det för en minoritets sexuella behov.

Och Bonniers vänstermedium Sydsvenska dagbladet applåderar! Sverige är sannerligen ett egendomligt land. I stället för att ta itu med viktiga problem så sysslar universitetsanställda och studenter med att roa sig, som prov för avläggande av examen. Kravlösheten i den svenska nationen tycks gränslös. Lika utbredd som en politiska korrektheten.

Torsten Sandström

Please follow and like us: