Den tidning som nästan hela året runt pläderar för sossevänsterns ideal (och tankar längre ut åt samma håll) firar idag traditionsenlig jul. Dagens kulturdel präglas av det kristna budskapet. Åsa Beckman, som vanligtvis mest pratar om sig själv och feminismen, hyllar idag julkrubban. Hon menar att den ger hopp i en mörk tid.

Sanningen är tyvärr att den kristna tron liksom andra religioner inte bidrar till frid. Minst av allt julen 2023 med krig i Ukraina och religionsstrider i Palestina. Idag kan religion minst av allt förknippas med julefrid. Inte ens om man söker efter Jesus i krubbans halm. Tro och vidskepelse visar sig nämligen vara en fara för samhället.

Därför blir Beckmans julhälsning usel journalistik. Hon axlar prästens roll och förvandlar svart till vitt. Även andra texter i dagens så kallade kulturdel bidrar till att med traditionella trosmönster fördunkla människors syn på verkligheten. Detta är förstås kyrkans uppgift. Men definitivt inte en sak för journalisternas skrå.

På så vis blir DN idag ett tecken på svenska mediers vandring från kritisk rapportering om samhällets verklighet till billiga åsikter från drömmarnas land.

Torsten Sandström

Please follow and like us: