Den 28/10 gav Sydsvenskan gratis reklamplats för ekonomiska skojare. Vad sägs om följande hyllande rubrik om att guld finns att gräva för läsare som är dumma:

Ny skånsk aktiefond investerar i rymden: ”Vår tids guld”

Det är ett tidens tecken att en tidning som Sydsvenskan, som uppbär statliga bidrag (presstöd), lanserar projekt som är ännu mer problematiska än den gröna energi som lanseras i Norrland. Där gäller det ändå möjligheter på jorden. Men Sydsvenskan ger positivt utrymme för satsningar i rymden, som är rena önskedrömmen och ligger fasligt långt bort från affärslivet på jorden.

Min bild är, som framgått av många bloggar, att Sydsvenska är en tidning i fritt fall, som skyddas av statliga bidrag till råga på allt. Och i tidningen ges naiva och flummiga journalister läsare råd som kan kosta dem varje sparad krona som satsas. Att en svensk rymdfarare står bakom satsningen bekräftar enligt min mening bara hur farligt – och antijournalistiskt! – Sydsvenskans reklamstöd är. Det förefaller som Sydsvenskan är i fritt fall. Dödsdomen är nära.

Jag kommer inte att gå till tidningens begravning. Ser mig knappast som sörjande. Men anar hur gravstenen kommer att se ut:

Här vilar en stolt publicistisk ambition som gått under genom vänsterjournalisternas försorg och mediasamhällets utveckling. Lurade läsare är närmast sörjande.

Torsten Sandström

Please follow and like us: