Wikimedia

Sydsvenska meddelar idag följande nyhet:

Sagostunden ”Drag story hour Sweden” och dess skapare, dragshowartisterna Lady Busty och Miss Shameless från Malmö, får Greta Renborgs pris för 2023.

Jag tycker att kultur ska belönas efter sitt innehåll och kvalitet. Det gäller skönhet och kreativitet. Inte efter aktörernas identiteter, personliga val eller politiska preferenser vad gäller framträdande. Sagor kan läsas av vem som helst. Personens könsinriktning är såvitt jag förstår ovidkommande. Om den ställs framför sagans budskap eller idé rör det sig om propaganda.

Men svenska medier eller offentliga myndigheter tar kvaliteten med en klackspark och väljer i stället att belöna politiskt korrekta aktörer. Uppenbarligen menar man att Lady Busty och Miss Shameless uppfyller gällande politiska krav för sagostunder. Det gäller att förmå små barn – som inte vet något om sex – att att förstå minoriteternas val av sexuella läggning. Att ett mindre antal medborgare väljer ett annat sexliv än majoriteten är givetvis en rättighet som måste skyddas. Men därför behöver den inte blåsas upp och fastställas som biologins vardag. Det rör sig ändå om ett udda val av sexliv – förvisso vackert på sitt sätt – men ändå en undantagsform i samhället. Hbtq är något som måste värnas, men därför inte prackas på små barn som inte förstår vad det rör sig om. Jag har inte svårt att omfamna en hbtq-are, men vill inte utsättas för vänsterns vanliga medvetna prioritering av fåtalets syn på livet. Hänsynsfullhet köper jag, men inte att vi alla ska promenera med exakt samma offentliga värderingar.

Jag menar således att den offentliga kulturens pk- aktivister sysslar med politisk propaganda. Därför ger man Bystiga damen och Fröken skamlös 25.000 kronor i pris. Med tanke på kvinnornas artistnamn går de sannolikt fria från sexköpslagen. Men ändå är det en spekulation i sexuell dubbelmoral vi utsätts för.

I fokus för den dubbla moralen står kriminaliseringen av den som köper sex, medan säljaren (normalt en kvinna) betraktas som ett oskyldigt offer. I min värld gäller antingen fri sexhandel eller kriminalisering av såväl köpare som säljare. Svensk folket måste vända sig mot vänsterns syn på sex i samhället!

Torsten Sandström

Please follow and like us: