Arabiska soldater för ett heligt krig och belönas i himmelen. Europas folk bidrar med pengar. Wikimedia

Min bild är att västvärldens nationer, med några undantag framför allt USA, gullar med Israels motståndare PLO och Hamas. Förvisso är Israels expansion och nuvarande premiärminister djupt problematiska. Men landets motståndare är groteska. Veckans anfall från Gaza och det blodiga dödandet av civila blottlägger inte bara palestiniernas desperation utan också deras människofientliga regim och ideologi. Genom att många nationer i Europa ger dem politiskt och ekonomiskt stöd fortsätter deras mordiska framfart år efter år. Gång efter annan då PLO/Hamas anfallit Israel så skänker väst pengar till att bygga upp Ghaza som palestinierna självmant – genom anfallen – sett till att rasera.

En fred med Israel blir givetvis inte enkel. Den försvåras dock enligt min mening av att nationer i väst vänligt klappar de genomkorrupta PLO-potentaterna på axeln, som låter sin terroravdelning, Hamas, ständigt bomba och mörda. Det är inte klokt.

Jag menar därför att Sverige måste ta sin hand från PLO (och givetvis även Hamas som redan skett i ord). Ta tillbaka godkännande av PLO-regimen. Se till att Sida stoppar fortsatt penningstöd till PLO. Först när dessa odemokratiska muslimska krigare slutar med politiken att gång på gång kommendera sina egna soldater i döden finns det åtminstone en bas för fred. Så länge man håller på med sin terror får det israeliska folket besked om att man lika gärna kan expandera och bygga nya bosättningar. En genuin fredsvilja från ledarna för folket i Gaza och på Västbanken öppna sannolikt dörren för gynnsamma fredsförhandlingar med Israel. Det är fullständigt klart att Israel är villiga att inleda ett gigantisk ekonomiskt samarbete med sina arabiska grannar i Gaza och på Västbanken bara man får tydliga bevis på genuin vilja till kompromisser utan fortsatt terror.

Torsten sandström

Please follow and like us: