I delstaten Kalifornien pågår just nu en process där en könskorregerad ung kvinna stämt den klinik som utfört en könskorrigerande operation. Den unga kvinnan har nu ångrat sig och vill ha skadestånd. Skeendet är tänkvärt och bekymmersamt, enligt min mening. I vårt land driver som vanligt vänster en ensidig identitetspolitik som propagerar för att liknande operationer kan drabba unga. Därför måste man vara försiktig i en rättslig diskussion om ungas rätt till könskorrigerande ingrepp.

Kallelsen nedan – i min e-postlåda – till ett nära förestående juridiskt doktorandseminarium är delvis problematisk. Mötet rör könskorrigering. Att sakfrågan är juridisk fragmentiserad håller jag förstås med om. Det rör sig om svåra bedömningar. Men den av mig spärrade texten visar enligt min mening på ett ställningstagande, som kvinnan i Kalifornien inte skulle instämma i, tror jag. Att ett barn har rätt till deltagande i ett samtal om könsingrepp är självklart (det rör sig yttranderätt) – annars föreligger ju inget problem med barnets begäran om medicinsk korrigering. Det är ordet om självbestämmande som utgör ett hot. Plötsligt är saken klar: barnet påstås ha rätt att själv bestämma. Enligt min mening har transungdomar ingen rätt att själva – dvs ensamma – bestämma.

Enligt min mening måste jurister visa stor försiktighet med att – om än inlindat – uttala sig om barns rätt till könskorrigering. Det svenska samhället borde historiskt sett vara medvetet om riskerna att släppa vårdapparater fria vad gäller behandling av unga människor. Flera skandaler finns i svensk historia där politiker valt fel väg. Det vi nu ser i Sverige är upptrappade krav från hbtq-rörelsen om rätt till könskorrigering för unga människor. För mogna människor är saken en annan.

Torsten Sandström

Här kan du läsa kallelsen.

A fragmented welfare system for (trans) youth

The premise that healthcare should be patient-centred is fundamental in Sweden. For trans youth needing gender-affirming healthcare, however, there is substantial legal uncertainty on what this premise entails. Over the last few decades, the number of young patients in need of medical care for gender dysphoria has increased massively, bringing the health of young trans individuals to a new light. The treatment protocols of gender-affirming healthcare have been subject to critical scrutiny by medical professionals and public welfare institutions. Against this background, and with regard to the stigma young lgbtq+ people often face, situations may occur where a child requests medical interventions and measures that the legal guardians oppose. Trans youth, as patients and children, have a right to participation and self- determination. Still, they depend on the care and protection of their legal guardians as well as healthcare providers and practitioners. As a result, tension and conflict can occur between thechild’s wishes, their legal guardians’ responsibility (and right) to make decisions regarding their children’s health and the healthcare’s obligation to provide the resources young trans people need for their well-being and development.

5 September 2023
PARTICIPANTS

DENNIZ SABO, doctoral student in Public Law at the Department of Law, Stockholm University, will present their PhD project. The project explores and critically analyses the legal realization of patient-focused healthcare for trans youth.

Please follow and like us: