Någon dag innan Nobelpriset i litteratur utdelades pläderade DN:s kultursida för att akademin måste fatta ett historiskt beslut. Innebörden var att en kvinnlig pristagare skulle utses i år liksom förra året (vad hon nu hette). Bara själva könsaspektens framhävande är något märkligt för en tidning om själv gärna ser sig som tillhörande kvalitetens tidningar (utan nutida saklig grund för detta). En öppen diskussion om god litteratur förvandlas till en fråga om feminism. Det är något synnerligen märkligt. Dvs att visst kön blivit en kvalitetsstämpel.

Nu blev det inte som DN propagerade för. Som bekant fick en norrbagge priset. Man undrat hur DN med sin kulturchef Björn Wiman – den förskräcklige – hanterar detta besked om nobelpris i litteratur. Det enda rimliga vore att glömma det nyss förflutna feministsnacket. Men så funkar inte Björn Wiman. I stället utbrister han i DN:s rubrik: ”Synd att inte akademin tog chansen att bli historisk.” Han insisterar med andra ord att i sin rapportering framhålla könsaspekten framför Fossums långvariga och påtagliga meriter som arbetare i den litterära vingården. Wimans bedrövliga hantering av saklighet i sammanhanget bevisas dessutom genom hans försmädliga underrubrik. ”Men kul med en norrman som inte kallbadat eller åker skidor. ” Litteraturens innehåll blir alltså ovidkommande och förpassas via löjliga epitet.

Jag är som bloggens följare vet djupt kritisk till DN:s journalistik. Tidningen stoltserar med att man är ”humanismens” förespråkare. Men det Wiman sysslar med är rena åsiktsterrorn, som han vill proppa i läsarnas halsar. Man kan invända att vanliga journalistiska principer om saklighet och oberoende inte gäller på mediernas kulturspalter. Där gäller de fakto åsiktsjournalistik. Men det finns gränser. Analytiska resonemang måste ändå vara centrala.

Då det gäller navelskådning och egotrippning tar Wiman förmodligen priset i svenska kulturmedier. Någon minns kanske hur han för något år sedan pläderade för flygskam i en text, medan han i en följande berättade om familjens skidsemester i Alperna. Dubbla moraliska krav gäller i hans värld.

Wiman är enligt min menig en skam för Bonniers litterära ambitioner. Han är inget annat än en journalistisk pajas. I stället för att resonerar om Fossums starka och svaga sidor skriver Wiman om en författare som varken kallbadar eller åker skidor. Alltså en person som inte lever upp till myten om en norrman. Så bottenlöst lågt!

Enligt min mening måste Wiman sparkas från sin tjänst som kulturchef på DN. Han är nämligen journalistikens och kulturens dödgrävare. Förr var DN kultur en intellektuell budbärare. Men inte längre.

Torsten Sandström

Please follow and like us: