Brittiskt ungdomsfängelse. Wikimedia.

Socialdemokratin har länge – senast under åtta år vid regeringens roder – låtit kriminalpolitiken löpa vind för våg och satt polismakten under det egna partiets val av chefer. Vi ser hur det gått! Klanvåld, mord, blod och skräck. Vidare har sossar och borgare tillsammans raserat det svenska försvaret så att idag såväl manskap som utrustning saknas i bred omfattning.

Därför kan man inte låta bli att ta sig för pannan då politiker nu sonderar möjligheten att sätta in försvarsmakten i kampen mot klanernas omfattande och dödliga våldsbrottslighet. Hur ska ytterligare en krets av dåligt utbildade och organiserade soldater kunna förändra det svenska vardagsvåldet? Hos poliser och soldater tycks ju råda principen om lågaktivt bemötande (inga tuffa krav), dvs det elände vi såg hur hur det gick under påskkravallerna. Då försökte man sött snacka gangsterungdomarna till rätta… Många poliser skadades, men ytterst få busar togs om hand.

När jag läser domar om klanernas dödliga våld och om deras sexuella övergrepp förvånas jag ofta över domstolarnas milda straffmätning (som de facto följer Brottsbalkens bestämmelser). Många unga våldsmän frihetsberövas inte, utan tillåts snabbt återuppta sina kriminella aktiviteter. Åtskilliga får bara samhällstjänst för något så grovt som en våldtäkt. Flertalet av de dömda som saknar medborgarskap utvisas inte heller. Det är ju självklart vilka slutsatser bossarna inom gangstervärlden krav av detta: använd unga brottslingar och locka dem med feta sedelbuntar.

Respekt för rättssamhället byggs inte genom mildhet och vänliga handlingar. Det sker bara i de politiska drömmarnas värld. Klanvåldets ungdomar må vara fjuniga, men deras hat till Sverige förändras inte genom fortsatt förståelse, mildhet eller valhänta soldater. Det är fasthet tuffa ord som krävs.

Bygg därför snarast barackläger på ensligt belägna platser (havsöar/öppen mark i norr), med stängsel och synnerligen tuff elektronisk övervakning. Låt brottslingarna laga mat och städa själva. Och framför allt: utvisa de gangsters som saknar svenskt medborgarskap. En svensk idé med asylrätt förutsätter nämligen utvisning av den som vägrats asyl av domstol.

Någon svarar att inlåsta brottslingar utbildar varandra till fortsatt verksamhet. Det är troligt. Men nu gäller det avskräckning samt att hålla unga borta från de samhällen där de sprider skräck. Inlåsningen kan möjligtvis – man inte alltid – vara till deras bästa. Men den är ett skydd för hederliga människor!

Torsten Sandström

om

Please follow and like us: