Föremål som ställts ut i Lidingö stadshus. Det kallas konst.

Sveriges finkulturella elit klagar ständigt över att de få för litet pengar. Är det verkligen så? Den som ser på statens årsbudget för 2023 ser att den totalt omsluter omkring 1200 miljarder. Av dessa går 17 miljarder till det som i budgeten kallas ”kultur” . Det kan tyckas litet. Men den största budgetposten, 157 miljarder, rör bidrag till landets kommuner som i sin tur bedriver kultur i olika former. Ungefär lika stora är satsningarna på stöd till familjer, barn och åldringar. Utbildning, försvar och rättsväsende kostar vardera c:a 90, 80 och 60 miljarder. I det perspektivet är inte 17 miljarder påfallande litet. 0ch då måste vi komma ihåg att svenska folket är tvingat att betala ytterligare 9 miljarder i avgifter för det som förskönande kallas public service, dvs för bland annat SVT och SR. Till detta kommer landets många kommuner och regioners satsningar. I grova drag kostar alltså den offentliga kuluren nästan hälften av vad det svenska rättsväsendet behöver för att hålla igång domstolar, polis mm.

Enligt min mening har den offentliga kulturen alltså inte alls särskilt dåligt med pengar från staten. Med tanke på det nödvändiga behovet samt vad som åstadkoms kan man snarast säga att det är väl betalt.

Enligt min mening är problemet närmast vad som folket får för omkring 30 miljarder från staten? Den kultur som SR och SVT levererar är rena skämtet. Det rör sig huvudsakligen om utgifter för nöjen, sport och annan flummig underhållning. Hundratals kändisar och nöjeshabituéer äter nämligen upp en god del av SR/SVT:s budgetar med resultat i miljontals flabb och tjoanden i etern. Förvisso kan det kallas kultur, men knappast enligt den officiella måttstock som svartklädda och allvarliga kulturgubbar och tanter menar. Men dem tycker jag inte det minsta synd om.

Däremot har förmodligen många fria och privata kulturetablissemang det svårt att få sina kostnader och intäkter att falla samman. Det är här den sanna kampen för kultur utspelas. Här finns det åtskilliga hjältar. Men den offentliga kulturens ledare har jag däremot liten sympati för då de skriar efter högre bidrag. Här finns en grupp av självutnämnda förståsigpåare in spe som givetvis högeligen uppskattar sin egen verksamhet som de gärna vill kalla kultur. De borde i stället rätta mun efter matsäcken, enligt min mening. Alltså starta egen kulturverksamhet. Ett Sverige som kan satsa 9 miljarder på SR/SVT för en blandning av tjo och tjim samt vänsterinriktad åsiktsförmedling borde knipa käft. Det är kanske bara väderleksrapporterna som än så länge förhåller sig politiskt oberoende – så länge nu detta varar i klimathetsens tider.

På lidingöbanan färd från Ropsten brukar jag ibland ror mig med att gissa vilka människor i vagnen som kan tänkas stiga av vid första stoppet, dvs Millesgården. Bara att kolla deras grav medelålders framtoning, moderiktiga klädsel, ofta svart samt glasögon med breda bågar (av ben eller med blå/röd färg) brukar ge bra resultat för att peka ut den offentliga kulturens förespråkare. Människorna är givetsvis svåra att kategorisera. Men Millesgården får 4 miljoner från staten för 2020 (det är svårt att hitta aktuella siffror).

Svensk kultur är väl gödd, men använder pengarna på fel vis. Det är vänsterns marodörer som normalt bestämmer kulturens program. Om man bara ser på den moderna konst som ställs ut så rör det sig ofta – inte alltid – om rent strunt, som vem som helt med dåligt omdöme vill kalla konst.

Torsten Sandström

Please follow and like us: