Under sommaren har SÄPO-chefen agerat högkomiker. Vid högtidliga träffar framför mediernas uppbåd (det råde nyhetstorka) har hon dryftat terrorhotet mot Sverige fram och tillbaka. Stegvis har hotet ökats uppåt. Men allt sker utan händelser som direkt ritas mot det svenska samhället. Ändå talar SÄPO om att ”planerade terrordåd har avvärjts”. De ska nämligen låta tryggt och säkert så att nya tjänster ska inrättas på SÄPO:s stora avdelning som sysslar med att lugna svenska folket. Att galna fanatiker bränner svenska flaggor i Orienten är en sak. Men sambanden med liknande skeenden i Sverige är oklara. Under hela tidsperioden hade det räckt med att peka en särskild risk, utan löjligt att bolla den gradvis uppåt.

Det som händer ska ge en bild av att SÄPO har koll. Men historien visar att myndigheten normalt haft dålig koll. En utvisningsdömd invandrare körde som bekant ihjäl en hop människor på Drottninggatan. Och två invandrande spionbröder har tilldelats offentliga tjänster på hög säkerhetsnivå tills de dömts för spioneri.

Det tråkiga är att få personer talar om roten till det onda. 1953 fanns uppskattningsvis 500 muslimer i Sverige. Sjuttio år senare har muslimerna ökats omkring 600 gånger till c:a 300.000 inflyttade. Vidare skriver Invandrarverket detta 2023: I år beräknas cirka 80 000 ansökningar om medborgarskap komma in och under 2024 drygt 70 000 ansökningar. Hur många som kan vara muslimer framgår inte, men förmodligen ett betydande antal. Alla är inte extrema förstås, men det behövs tyvärr bara ett fåtal för att skapa oro.

Orsaken till Sveriges säkerhetsproblem är med andra ord en bekymmersam invandrarpolitik. Det är enkelt att vara efterklok, brukare det förvisso heta. Men ändå måste svenska politiker ha förstått att öppna hjärtans och öppna gränsers politik varit en hot mot den svenska nationen. Islam är inte en religion som frihetligt agerar tillsammans med andra grupper av troende. Islam eftersträvar monopol och är absolut inte främmande för heligt våld och terror.

Detta borde svenska politiker och medier åtminstone i efterhand – dvs idag – tala öppet om. Men i bilden av den svenska sjukan syns i raden av heliga kor och tabun. Hur många SÄPO-tjänstemän som än anställs eller hotbildsrapporter som åsätts alltmer stigande nummer så stoppas inte risken för allvarlig terror.

Att däremot sträva efter en reglerad invandring, där kvoter av lämpliga sökanden anpassas till Sveriges förmåga, är däremot ett konkret steg i rätt riktning. Här går det att välja kandidater som inte är grovt främmande för svensk kultur. Släpp gärna in välutbildade muslimer – de har notmalt annat att tänka på än heliga krig. Men begränsa antalet outbildade och personer som tar Allah på allvar. Det är ju hans ord som sporrat muslimer till attacken mot skyskraporna i New York. Det är dessa människor som hotar Sverige med terror.

Torsten Sandström

Please follow and like us: