Jag ser att den svenska NATO-förhandlaren Oscar Stenström ska sluta på UD. Detta medförde att jag kollade upp han egen beskrivning av sig själv på Wikipedia, se länken nedan. Läsningen bekräftade mina misstankar.

Vi möter en person som är typisk för hur sossarna använder den svenska staten för att lansera sina partimedlemmar på nyckelpositioner. Man utnyttjar med andra ord statens – eller skattebetalarnas – penningmedel för att förstärka partiets politik och ställning. Stenström har cirkulerat runt på befattningar av politisk karaktär ( i bred mening) sedan 1994. Enligt Wikipedia började han som 19-åring inom kommunfullmäktige i Skövde. Snart (1998) var han höjdare inom SSU. Sex år senare syns han som statssekreterare hos Mikael Damberg och ett par år därefter var det dags att äntra UD. Han var Sveriges ambassadör i Chile 2018 till mars 2022. Därpå var det dags att tjäna Magdalena Andersson i en roll som statssekreterare. I den rollen blev han känd i och med att han fick medverka vid förhandlingarna om det svenska NATO-inträde som socialdemokratin efter år av motstånd klockan fem i tolv beslöt sig för. I brådrasket gick en del fel i förhandlingarna med Turkiet. Detta problem har förstås den nya regeringen fått ärva.

Stenström är alltså en typisk politisk karriärist. Det enda otypiska är måhända att han han har en akademisk examen (civilingenjör) och därför nu haft möjlighet att byta fot för att tjäna familjen Wallenbergs imperium. Men det bevisar å sin sida ännu en viktig korporativ sosseallians, nämligen viljan att försöka få in en fot i kapitalismens högkvarter. Med den basen kan säkert Stenström som gubben i lådan senare dyka upp då hans parti ånyo kallar. Han är en spindel i sossarnas nätverk, som staten alltför länge finansierat. Det är dessa klättrare som är den svenska demokratins problem i och med att en politisk klass byggs och främjas. Och nu tycks det för Wallenberg gälla att kränga vapen till Turkiet med en sosse i spetsen.

Torsten Sandström

https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscar_Stenström

Please follow and like us: