Jag läser i SvD terea Küchlers rapport om dagens val i Spanien. Jag förväntar mig en rapportering som inte avslöjar skribentens personliga värderingar, utan försöker beskriva de motstående politiska lägren i den spanska nationen. Alltså vänster mot högern, kryddad av vänster- och högerpopulism.

Men Küchlers text andas den vanliga svenska vänsterjournalistiken. Där framstår kommunism som något mindre farligt än den yttre högern. Fram växer rädslan efter Francos diktatur. En sådan projektion verkar fullständigt verklighetsfrämmande i den moderna spanska nationen.Men för svenska journalister av Küchlers klass är det år 2023 ett godtagbart grepp i en tidning som enligt SvD:s egen definition ska vara moderat.

Küchler – liksom flertalet av hennes kollegor – uppfattar sitt medium, SvD, som öppet för personliga åsikter. Det är den svenska mediala situationen i ett nötskal. Alltså åsiktspolitik framför saklig rapportering för och mot. Det vi ser är ett budskap med pekpinnar från en politiskt laddad budbärare.

För mig är vänster- och högerpopulism två lika främmande lösningar på en nations problem. Många svenska journalister har en inbyggd förståelse för vänsterns budskap. Man uppfattar det som sant. Det är inte fråga om att ifrågasätta sin egen syn på politiken. Därför bidrar svenska medier till en förvrängd bild av den politiska verkligheten.

Tyvärr bidrar jag som prenumerant till att finansiera Küchlers propaganda.

Torsten Sandström

Torsten Sandström

Please follow and like us: