Mediesamhället liknar alltmer ett självspelande piano. Medieindustrins egna intressen – i syfte att tjäna pengar eller vinna inflytande – blir verktyg vid skapandet av själva innehållet i det som press, radio och teve rapporterar om. Det är inte längre nyheter i vanlig mening som journalister presenterar och analyserar, utan medieindustrins egna produkter. Det berättas alltså om böcker, film, tidningsartiklar (av andra inom pressen), galor, prisutdelningar, utställningar osv.

Den som inte tror på mig bör tänka på hur radioprogrammet ”Sommar” brukas i juni, juli och augusti, dvs under sommarens nyhetstorka. Det vrids och vänds på de ganska likformiga snack som skvalar över landet. Alla medier presenteras kommande dags sommarvärd och da´n därpå resultatet. På så vis förvandlas en landsplåga på radion till spaltfyllnad i pappersmedier. Något tämligen ointressant i SR tillåts på så vis även ta plats i andra medier från riktig nyheter, alltså i stället för rapporter om skeenden som inte producerats av medierna själva.

Denna rundgång är något som kännetecknar mediesamhället. Vi har nyligen lidit under en vecka i Svammeldalen med medialt skapat dösnack. För medierna är det fina i kråksången att detta strunt sänker företagens kostnader. Det krävs ju inga universitetsstudier, ingen analytisk förmåga eller kritiskt träning för att berätta om vad som sker i andra medier. Som en evighetsmaskin skådar alltså medierna sin egen navel.

Det allvarliga är inte bara den politiska korrekthet som dessa självbetraktelser ger upphov till. Från tidningar och andra medier försvinner nämligen det nya – alltså inga nyheter om världen och samhället – och ersätts med rena skåpmaten eller övningen in dödandet av tid. Dessutom lämnas större utrymma till åsiktsjournalistik i stil med Sommar-seanserna själva. Och med åsikterna dryper förstås rejäla inslag av politik in i läsarnas/lyssnarnas/tittarnas hjärnor. Och alla vet vilken politisk riktning som då gäller (även om få tyvärr kanske tänker på det under den tid seansen pågår). Det är vänsterns ideologi vi proppas fulla med, dvs de politiska idéer som omhuldas av merparten av nationens journalister.

Om jag stannar kvar vid Sommar, ska du inte tro att prataren för dagen har frihet att säga vad han eller hon vill. Först finns det regler för inslagets upplägg och genomförande. Sedan finns det censur om något inkorrekt skulle läsas in som måste raderas från sändning. Dessa spelregler gnuggas noga in – innan dagens PK-pratare släpps in på banan. Och därefter basuneras resultatet ut i nationens alla medier, med bilder och redogörelser för de kungsord som yttrats. På så vis kunde det svenska majestätet lika gärna själv kunna hålla ett tal på radion varje sommardag kl 13. Så att DN, SvD , Aftonbladet och allt vad de heter kan berätta om hans liv och gärning i tillrättalagd form…

Torsten Sandström

Please follow and like us: