I dagarna har femtio stater – och påven i egen hög person – protesterat mo koranbränningen i Stockholm. Det har dom förstås rätt till.

I vårt land gäller som bekant frihet att såväl utöva religion som att kritisera den. Människor tillåts även att bränna såväl biblar som koraner, dvs böcker fulla av egendomliga ord och påståenden. Och de stater som protesterat kännetecknas knappast av någon respekt för oliktänkandes åsikter. Många erkänner inte ens mänskliga rättigheter – i praktiken.

Islamisternas protester är förvisso obekväma för Sverige i vissa avseenden, något som exv syns i den NATO-process som Sverige vill ro iland. Men detta innebär inte att dessa stater ska ges rätt att forma vår svenska frihet att demonstrera. Bevare mig väl!

Att svenska UD väljer att gjuta olja på lågorna går att förstå, men förefaller närmast som fånigt eller komiskt i vårt föga religiösa land. Det snarare retar kritikerna än lugnar dem.

Torsten Sandström

Please follow and like us: