SVT stoltserar över att ha omkring 50 lokala redaktioner. Dessa sänder snuttar, alla dagar utom på lördagar då det är ledigt. Vilka personer vill se sådant larv? Möjligtvis lokala politiker?

Det värsta är att de nationella nyhetsprogrammen har bantats så att de två redaktionerna på SVT i grova drag sänder samma nyheter varje dag. Bara något ny personal och små skillnader rapportering. En stående punkt är förstås klimatkrisen där Erica Bjerström och hennes kollegor håller vädergrytan kokande. På söndagar är det närmast exakt samma, bara mycket kortare på kanal 2.

Prio nummer ett tycks vara att journalister ska ha ledigt på lördag-söndag. Andra anställda med samhällsviktiga funktioner jobbar nästan varje timme dygnet om, med vård, transporter osv. Men de fina journalisterna på SVT Rapport och Aktuellt, som gärna vill kalla sig den tredje statsmakten, är i huvudsak lediga under helgerna. Men 50 lokalredaktioner sänder sina snuttar på söndagar då de centrala redaktionerna går på sparlåga.

Slutsatsen tycks given. Journalistik är inte något samhällsviktigt. Och jag är beredd att hålla med, att döma efter de tämligen ynkliga resultat som SVT uppnår. Det är allvarligt. Ty den främsta motiveringen till att medborgarna ska tvingas betala till staten för SVT är ju nyhetsservice.

Torsten Sandström

Please follow and like us: