Visste du att tidningen som påstår sig verka för en upplyst värld sänder olika signaler i sin pappersversion jämför med den digitala till allmänheten? Så är det. Kolla här rubriker av Hanna Hellkvist i pappersversionen som jag läste på morgonen:

Det var så så länge sen jag befann mig i ett heterosexuellt förhållande att jag nästan glömt bort hur störiga män kan vara

I den digitala versionen har hennes budskap en annan nyans:

Går det att ha sex med någon som inte kan torka av ett matbord?

Jag kan inte förstå hur mina vänner kan ligga med sina män

Det kan inte råda någon tvekan om att vulgariteten skruvats upp för locka en bredare publik till läsning av ett ändå helt ointresset budskap. Det ångar hursomhelst av vulgaritet och egofixering. Författarens personliga ångest siffer på ytan och serveras läsekretsen i brist på andra viktiga skeende, tycks det. Man kan inte beklaga att hon försatt sig i ett så eländigt läge, men det förefaller helt självförvållat.

Och hur är det med logiken i DN:s så kallat upplysta värld? I stort sett alla män dras över samma kam och hennes vänner likaså. Männen är störiga och karaktäriseras av att inte rengöra matbordet. Att hennes erfarenheter kan bottna i besvikelser och författarens sexuella läggning förstår läsaren direkt, men uppenbarligen inte Hellkvist och DN.

Det vi ser är ännu ett exempel på åsiktsjounalistik av värsta slaget. Man får ett intryck av desperation. En tidning som inte förmår att presentera kritiska fakta tvingas satsa på det undermåligt lättsmälta på ett vis som Expressen och Aftonbladet sedan länge gjort. På samma vis som medierna kan skrämmas med skräckreportage om exv klimat och våld försöker man ragga läsare genom tevekändisar och ytterst personliga åsikter av det intima slaget.

Om svenska gammelmedier ska fortsätta på denna väg så hoppas jag på deras undergång. Att staten tvingar medborgarna att betala för liknande inslag i SR/SVT är inget annat än en skandal för en demokratisk nation.

Torsten Sandström

Please follow and like us: